Stockholmsbörsen föll tillbaka efter stark vecka

Stockholmsbörsen föll tillbaka på måndagen, i en rekyl nedåt efter förra veckans starka börsuppgång. Europabörserna noterades också längre. Klockan 16:30 var OMXS30-index ned 0,7 procent till 2 234.

Fordonstillverkaren Volvo bidrog till att tynga index med en nedgång på 2,2 procent.

Live kasinoutvecklaren Evolution förvärvade online spelautomatsutvecklaren Big Time Gaming för en köpeskilling om maximalt 450 miljoner euro i aktier och kontanter, inklusive tilläggsköpeskillingar. Aktien var oförändrad.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca uppnådde inte de uppsatta primärmålen i fas 3-studien Dare-19 med läkemedlet Farxiga för behandling av hårt drabbade covid-19-patienter. Aktien backade 0,6 procent.

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna ökade med 1,0 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara butiker var försäljningen upp 0,8 procent. ICA bedömer att kalendereffekten för månaden uppgick till +3,2 procent, framför allt påverkad av att påsken i år inföll tidigare än i fjol. Aktien tappade 0,7 procent.

Flygbolaget SAS transporterade i mars 313 000 passagerare, vilket var en nedgång på 69 procent jämfört med mars i fjol men upp närmare 40 procent mot februari i år. Aktien sjönk 2,1 procent.

Life science-bolaget Addlife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group, HC21, som beskrivs som en ledande oberoende life science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. HC 21 omsätter 1,7 miljarder kronor och har runt 450 medarbetare. Aktien klättrade 5,2 procent.

Filo Mining har upptäckt en ny guldzon norr om Filo del Sol-gruvan i Argentina samt en höggradig silverzon som utgör en förlängning av samma gruva. Den nya guldzonen ligger 1,5 kilometer norr om Filo del Sol. Bolaget har på ett djup av 48 meter borrat 1,01 gram av guld per ton. Upptäckten på silversidan förlänger silverzonen med 600 meter i nordlig riktning från gruvan. Aktien sjönk 3,2 procent.

Läkemedelsbolaget Bioinvents partner Oncurious presenterade fas-1 data för läkemedelskandidaten TB-403, vars slutresultat motiverar ytterligare utvärdering av produkten i barn med hjärntumör. Aktien backade 0,9 procent.

Forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical presenterade slutlig data från fas 1-studien med läkemedelskandidaten Cantrixil vid AACR:s årliga möte. Top-line datan blev redovisad redan i december av Kazia Therapeutics. Resultaten visar att fas 1-studien nådde de primära målen och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept. Aktien sjönk 2,9 procent.

Gamingbolaget Safe Lane Gaming tog upp ett lån på 70 miljoner kronor för att kunna finansiera kontantlikviden på 20 miljoner kronor i förvärvet av Raketspel interaktiva produktioner och för att refinansiera samtliga utestående krediter. Den tidigare föreslagna företrädesemission från 10 december i fjol kommer inte längre att genomföras och inga teckningsoptioner kommer heller att ges ut. Aktien steg 0,6 procent.

Fondbolagens Förening rapporterade ett stort inflöde till aktiefonder i mars på 18,5 miljarder. Hittills i år ligger inflödet på 51,1 miljarder kronor till aktiefonder.

Arbetsförmedlingen meddelade att det varslades 757 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 530 personer. Arbetslöshetsnivån sjönk till 8,4 procent, från 8,5 procent i föregående vecka.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.