Stadigt flöde av självrättelser

Sveriges informationsutbytesavtal med Schweiz trädde i kraft i augusti i fjol. Men alla berörda kapitalägare har inte agerat ännu – självrättelserna blir allt fler.

Man kunde kanske tro att kapitalägare med förmögenhet på schweiziska bankkonton tagit hem kapitalet inför att det nya informationsutbytesavtalet med Schweiz trädde i kraft för ett drygt halvår sedan. I stället var januari 2013 en ny toppmånad, med 305 självrättelser i Sverige.

– Vi konstaterar faktiskt att flödet av självrättare inte alls har sinat. Tvärtom ser vi en stadig ström, säger Jerker Löfgren, senior legal counsel på Carnegie.

Är jag för sent ute om jag vill rätta nu?

– Nej inte alls. Man kan bara vara för sent ute om Skatteverket kommer en på spåren, för då är rättelsen inte frivillig längre. Det innebär i sin tur tråkigheter i termer av skattetillägg och kanske åtal för skattebrott.

Hur stor är risken att bli upptäckt?

– Antalet som har upptäckts av Skatteverket är faktiskt förhållandevis stort, det visar ny statistik (se faktaruta nedan).

CARNEGIE PRIVATBANK

 

 FAKTA:  Hundratals experter jagar skatteflyktingar

– 3 033 personer inkom med självrättelser under perioden 2010–2012. Detta innebar
en höjning av skatten med totalt drygt 1 200 miljoner kronor.
– 798 miljoner kronor fick Skatteverket in i ökad skatt 2012 tack vare särskilda kontrollinsatser mot inkomster och kapital i utlandet.
– 162 ärenden har Skatteverket drivit med hjälp av informationsutbytesavtalen. Man har fått
svar i 125 ärenden, ofta med mycket god kvalitet. Svaren har gett minst 372 miljoner
kronor i höjd skatt enbart under 2012.
– 130 årsarbetskrafter på Skatteverket arbetar i den särskilda insatsen avseende oredovisade inkomster från utlandet.
– 40 informationsutbytesavtal har Sverige tecknat, varav 21 har trätt i kraft. Skatteverket
har gjort flest förfrågningar till Isle of Man, Jersey, Guernsey, Brittiska Jungfruöarna, Gibraltar och Bahamas.
– Viktiga nya skatteavtal som trätt i kraft är med Luxemburg (1 oktober 2011) och Schweiz (5 augusti 2012).

Källa: Skatteverket