Småbolag positiva inför rapporter

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar på fortsatt optimism i den färska junimätningen. Börsen har fortsatt främst drivits av multipelexpansion, så börsen behöver stöd i ljusare framtidsutsikter från bolagen. Mätningen ger således stöd inför rapportperioden för det andra kvartalet.

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Undersökningen har nyligen genomförts för 20:e gången och den helt färska junisiffran uppgick till 53, vilket visserligen var något under de senaste mätsiffrorna och toppnoteringen i februari, men visar på en fortsatt stabil utveckling. Det är fortsätt kring högsta nivåer sedan Carnegie startade mätningarna i april 2011 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade för ett drygt år sedan. En siffra på 53 innebär en relativt positiv framtidssyn för den svenska småbolagssektorn.

Som vi ser i diagrammet nedan följs Carnegies mätning av småbolagssentimentet och småbolagsindex åt, men har under de senaste månaderna divergerat. Generellt mer positiva bolagsledningar bör båda gott inför rapportperioden för det andra kvartalet och bolagens kommentarer kring framtidsutsikterna vara fortsatt positiva. Det behövs då börsen fortsatt främst har drivits av multipelexpansion, utan något större stöd av ökande vinstförväntningar.