Småbolag positiva inför 2014

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar på fortsatt optimism i den färska februarimätningen. Börsen har fortsatt främst drivits av multipelexpansion, så stöd i form av ljusare framtidsutsikter från bolagen behövs. Mätningen ger således stöd inför 2014.

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Den helt färska februarisiffran uppgick till 58, vilket var betydligt bättre än decembermätningen om 54 och visar på en fortsatt stabil utveckling. Det är den näst högsta nivån sedan Carnegie startade mätningarna i april 2011 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade för ett år sedan. Den viktiga efterfrågekomponenten noterade sin högsta nivå sedan april 2011 och kom in på 76, medan pris- och kostnadskomponenterna noterade på fortsatt stabila nivåer. Efterfrågekomponenten bådar således gott för en mer positiv vinstrevideringstrend framöver.

Som vi ser i diagrammet nedan följs Carnegies mätning av småbolagssentimentet och småbolagsindex åt. Generellt mer positiva bolagsledningar bör båda gott inför det kommande kvartalet och ge stöd åt småbolagsindex.