Sista minuten-tipsen för din deklaration

Sara ZadDet börjar brådska. Senast på måndag ska du ha lämnat in din privata inkomstdeklaration för inkomståret 2015. Här ger Sara Zad, skattejurist på Carnegie Privatbank, några tips om möjligheten till avdrag för utgifter kopplade till din förmögenhet.

Vilka möjligheter har jag att göra avdrag för förvaltningsutgifter?

– Om du har haft förvaltningsutgifter får du bara göra avdrag för den del av utgiften som överstiger 1 000 kronor. Förvaltningsutgifter som du får göra avdrag för är till exempel aviseringsavgift, depåavgift och utgifter för inkassering. Det finns också en del förvaltningsavgifter du inte får göra avdrag för – se listan nedan.  

Vad gäller för bankfacksavgiften?

– Du får dra av bankfacksavgiften om du har använt bankfacket till förvaltning av egendom, till exempel för värdehandlingar. Du får inte dra av avgiften om du använder bankfacket enbart till förvaring av fotografier och privata brev eller liknande.

Vilka arbetsverktyg och IT-stöd kan jag göra avdrag för?

– Om du gör omfattande värdepappersaffärer kan du få göra avdrag för tekniska analysprogram och portföljprogram. Du får inte göra avdrag för själva datorn.

Vilka tidningar får jag göra avdrag för? Dagens Industri?

–  Du kan få avdrag för exempelvis tidningarna Börsveckan och, om du inte är medlem i Aktiespararnas Riksförbund, Aktiespararen. Du får inte avdrag för tidningar som vänder sig till allmänheten med bred ekonomisk information, som exempelvis Dagens Industri, Affärsvärlden, Privata affärer och Veckans Affärer.

 

Kunder hos Carnegie Privatbank erbjuds hjälp med att upprätta den årliga deklarationen. I tjänsten ingår planering inför årsskifte, genomgång, upprättande av deklarationen med tillhörande bilagor och uppföljning. 

  

Du får inte göra avdrag för följande förvaltningsutgifter.

  • avgift till bankgiro, plusgiro eller kontokort
  • avgift vid avbetalningsköp (uppläggningsavgifter)
  • bouppteckningskostnader
  • boutredningskostnader
  • courtage (dras av när du redovisar försäljning av värdepapper)
  • förvaltningsavgift för fonder
  • förvaltningsavgift för pensions- eller kapitalförsäkring
  • förvaltningsutgifter (t.ex. kostnader för diskretionär förvaltning) på värdepapper som finns på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring