”Vi är sent i cykeln, men troligen inte framme vid slutet”

Det historiskt gynnsamma klimatet för risktillgångar har svalnat. Världen bromsar in, men recessionsrisken är låg. Att hitta avkastning i tider med negativa realräntor är en utmaning. Det skriver Brian Cordischi, investeringschef på Carnegie Private Banking, i vår nya Strategirapport. Du som kund kan läsa rapporten här. 

Terrängen för risktillgångar har blivit mer snårig. Vi har passerat toppen för såväl konjunkturen som centralbankernas stimulanser – vad ska nu ge börsen näring? Vi ser nu en synkroniserad avmattning ledd av Kina och Europa samtidigt som skattestimulanserna i USA minskar. Dessutom har det likviditetsstöd som drev en onormalt hög aktieavkastning nu svängt om och blivit åtstramande då Federal Reserve accelererat minskningen av balans räkningen och ECB avslutat sina obligationsköp. 

I december höjde centralbankerna i Sverige och USA styrräntorna samtidigt som de sänkte prognoserna för såväl tillväxt som inflation. Aktiemarknaden reagerade instinktivt med ett kraftigt börsfall, vilket fick Fed att slå an en mjukare ton i januari.

 För att få aktiemarknaden på bättre humör krävs ljusare tillväxtutsikter. En annan viktig parameter är tajmningen och omfattningen av stimulanspaket i Kina, som brottas med fortsatt övergång till lägre, mer stabil tillväxt. Det är också viktigt att den onormalt höga politiska osäkerheten avtar. Europa fortsätter att tampas med växande populism och fortsatta frågetecken kring Brexit. Efter fjärde kvartalets börsfall verkar president Donald Trump nu mer inriktad på att få till stånd ett amerikanskt

handelsavtal med Kina. Detaljerna i ett sådant avtal är av största vikt för hur börsen ska reagera. Kommer inne hållet att vara tillräckligt för att minska osäkerheten i marknaden, få företagen att återuppta sina investeringar och öka den globala handeln? Vi väljer att vara försiktiga tills vi får mer klarhet.

Även om vinsttillväxten bromsar in är risken låg för en global recession, med stöd från historiskt starka jobbmarknader i USA, Tyskland och Japan. Dessutom har bolagsvärderingarna kommit ned. Låg inflation och det stora oljepristappet innebär att räntenivån i de stora länderna förblir låg. Och precis som tidigare finns det i praktiken få alternativ till aktiemarknaden. Inte ens hedgefonder, som borde gynnats av den ökande volatiliteten under fjärde kvartalet, lyckades stå emot utan har fallit markant. 

Vi är sent i cykeln, men troligen inte framme vid slutet. Det är inte ovanligt att uppleva lägre, mer volatil avkastning i denna fas. I denna strategirapport gör vi en djupdykning i möjligheterna inom M&A, som  ofta är ett sencykliskt fenomen. Vi introducerar även temat handelsfinansiering, som är ytterligare ett led i den accelererande uppbrytningen av banker som traditionella mellanhänder. Vi adderar denna investeringsmöjlighet till portföljen i de fortsatt utmanande tiderna med negativa realräntor.

Ta del av våra affärsidéer i vår strategirapport (Endast för kunder) 

Vill du ta ha ett förslag på en investeringsportfölj från Carnegie Private Banking?