Rätt klädd för höstrusk

Ännu stiger aktier, men utvecklingen är spretig och hösten medför flera riskpunkter. För att kunna hantera en vändning ökar vi handlingsalternativen i portföljen. Denna text hittar du även i vår senaste strategirapport som du kan provläsa här.  Är du redan kund hittar du hela rapporten i Carnegie Online. 

Investerarna står inför en händelserik – och möjligen skakig – höst. Hur handelskriget mellan USA och Kina utvecklas är en viktig parameter. Lugnar det ned sig, eller svarar Kina med åtgärder mot amerikanska företag i Kina, till exempel Apple? Utvecklingen i Italien är en annan osäkerhetsfaktor. ”Testar” den italienska regeringen Bryssel och marknaden med en expansiv budget i oktober? Hur skapar landet bättre tillväxt och konkurrensförutsättningar? Därutöver hålls presidentval i Brasilien, mellanårsval i USA och delstatsval i tyska Bayern. Hittills har marknaden dock skakat av sig den politiska utvecklingen. I stället har skattelättnader, avregleringar samt bättre vinster och affärssentiment i USA drivit upp amerikanska aktier till nya rekordnivåer. Den globala tillväxten är ännu stark, men hur dopad är den av företagens lageruppbyggnad inför förväntade stigande tullar? En för tillfället mycket intressant utveckling på marknaderna är antalet signifikanta divergenser – att utvecklingen på flera områden går åt olika håll: I USA fortsätter Fed att strama åt penningpolitiken, medan centralbankerna i Europa, Japan och Kina är fortsatt expansiva. Vidare stiger amerikanska aktier mer än aktier i andra geografier, och tillväxtsektorer, med teknologiaktier i spetsen, går betydligt bättre än värdesektorer och icke-teknologiaktier. Tillväxtmarknadsbörserna utvecklas också betydligt sämre än de utvecklade marknaderna, i takt med att den amerikanska tillväxten accelererar och den kinesiska dämpas.

Diversifiering är fortsatt huvudparametern för riskhantering

En annan viktig divergens är den mellan marknadsviktade och likaviktade index, som visar att bredden i börsuppgången har tunnats ut markant, både i USA och globalt – uppgången har letts av ett fåtal stora aktier. Detta har medfört att aktiva förvaltare och hedgefonder har haft problem att skapa avkastning relativt passiva fonder. Historiskt brukar börsuppgångar som minskar i bredd följas av kvartal med lägre avkastning än genomsnittet. Centralbankernas lågräntepolitik gör det svårt att hitta intressanta avkastningsalternativ vid sidan av aktier i en blandportfölj, speciellt när hedgefonder underpresterar. Diversifiering är fortsatt huvudparametern för riskhantering och vi introducerar i denna rapport två nya teman som ytterligare diversifierar portföljen: Den kinesiska obligationsmarknaden och schweiziska aktier. Vi tror att det är klokt att tillföra portföljen optionalitet – strategier som kombinerar skydd mot en fallande marknad med deltagande i en uppåtgående marknad. Så skapas flexibilitet att navigera genom höstens potentiellt riskfyllda agenda.