Piggare världshandel

Vad har hänt? De globala handelsvolymerna har börjat återhämta sig. Volymerna är alltjämt 10% under februarinivån dvs, klart lägre än före corona. Handen har stannat av mest när det gäller export och import i utvecklade länder. Tillväxtmarknader har klarat sig bättre. Världshandel är nu  omkring 10% ner jämfört me för ett årsedan – som värst var den ned 18%

Vad innebär det? Även om detta var junidata och den första månaden med ökad handel så är det ännu en indikatorer som visar V-format förbättring. Bättre fart i världshandeattattattn visar attnskad världen är på väg åt rätt håll efetr den akuta corornkrisen vilket ger stöd till riskaptiten.

Vad gör vi? Vi håller fast vid vår neutrala aktievikt. Konjunkturriktningen är positiv men vi ser fallgropar eller väggupåp för den ekonomiska återhämtningen i höst inte minst från den svaga arbetsmarknden om varslen skulle öka igen om förtagens efetrfrågan blir sämre än väntat. Konjunturbarometrar för augusti bekräftar dess farhågor de de överlag var svagare än väntat och indikerar tuppgången.