Överlever kärnvapenavtalet med Nordkorea nästa björnmarknad?

Avvakta med hurraropen för avtalet om kärnvapennedrustning med Nordkorea och USA, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. I tider av börsuppgång tenderar nämligen sådana avtal att slutas – men efter en längre börsnedgång bryts de ofta.

Nobels fredspris har nämnts i samband med det historiska mötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un för ett par veckor sedan.  Men innan vi blir alltför euforiska över avtalet som dessa herrar skrev under – låt oss studera historien.

Om vi låter det sydkoreanska börsindexet KOSPI fungera som en temperaturmätare för den aggregerade psykologin på Koreahalvön, kan vi konstatera att vid perioder av aggregerad optimism tenderar ledarna att sluta avtal som avser att minska eller avveckla användningen av kärnvapen.  Under perioder av pessimism tenderar man i stället att bryta ingångna avtal.

Så här ser historien ut: 

  • I mars 1993 hotade Nordkorea att dra sig tillbaka från Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) efter en stor bear marknad i KOSPI.
  • I oktober 1994, när KOSPI toppade efter en stor bull market, skrev Nordkorea under ett avtal med USA som skulle stoppa den nukleära verksamheten samt tillåta inspektioner.
  • I januari 2003, efter en flera år lång bear market, drog sig Norkorea tillbaka från NPT och startade den nukleära verksamheten sju veckor senare.
  • I februari 2007 efter en flera år lång bull market meddelade Nordkorea att man skulle minska de nukleära aktiviteterna.
  • I juni 2008 underrättade Nordkorea att man har demonterat delar av den nukleära verksamheten.
  • I april 2009, en månad efter botten i den finansiella krisen, drog Nordkorea återigen igång den nukleära verksamheten.
  • I januari 2016, efter en flera år lång bear market i KOSPI, gjordes tester med att spränga vätebomber och inledde missiltest-programmet.
  • I april i år, efter två år med stark upptrend, höll ledarna för Nord- och Sydkorea ett historiskt möte i den demilitariserade zonen och i juni träffades alltså Trump och Kim Jong-Un.  

Researchen är gjord av organisationen Socionomics.

Min prognos är alltså att de avtal som nu ingås, efter flera år med bull market, med största sannolikhet kommer att brytas vid nästa bear market-period. Min åsikt är alltså att man inte ska dela ut något fredspris till herrarna Trump och Kim Jong-Un förrän vi har sett effekterna av nästa björnmarknad. Överlever avtalet nästa bear market, by all means, ge dem fredspriset – då har de gjort något historiskt!