Overconfidence – finansbranschens farligaste fälla?

Efter en lång period av uppåtgående börs kan de senaste veckornas negativa utveckling kännas tråkig. En positiv aspekt är dock att nedgången kan kyla av oss placerare. För visst är det lätt att i en stigande börs tro sig vara en ”skicklig” placerare/analytiker – fast det snarare handlar om den mentala fällan overconfidence.

Många av oss har en alltför stor tilltro till oss själva och våra förmågor. Mönstret går igen i många delar av vårt liv. Vad sägs om följande statistik?

  • Enligt undersökningar anser 94 procent av amerikanarna att de är ärligare än genomsnittet.
  • 89 procent anser att de ligger över genomsnittet i sunt förnuft.
  • 86 procent tror att de är mer intelligenta än genomsnittet.
  • 79 procent anser att de är snyggare än genomsnittet.

Efter perioder av starka börsuppgångar tror vi dessutom gärna att vi vet mer än andra placerare och fattar bättre beslut. Vi inser inte hur stor inverkan slumpen har på utfallet av våra placeringar, i alla fall i ett kortare perspektiv. När våra beslut eller ”calls” (slutsatser vi delgett andra) gått hem flera gånger i rad är det lätt att känna sig odödlig. Det är då man ska passa sig som mest.

Det stora problemet med overconfidence är att det leder till ökat risktagande, vilket inte är så märkligt som det verkar. Det finns flera gurus som förespråkar att man ska satsa hårdare när det går bra – man ska passa på att utnyttja sitt flyt. Problemet med det resonemanget är att det bara är logiskt om det finns ett samband mellan hur bra det går i dag och hur bra det kommer att gå i morgon. Men om det går bra av slumpen, det vill säga resultatet i dag påverkar inte resultatet i morgon, så är resonemanget felaktigt. 

Ett sätt som det större risktagandet kan manifestera sig på är minskad diversifiering och däri ligger det mest påtagliga problemet. En placerare som är overconfident koncentrerar sannolikt sina innehav till ett fåtal placeringar, de han/hon bedömer har störst potential. Eftersom placeraren är säker på sin sak bedöms riskspridning vara onödigt. Flera studier har också visat att overconfidence leder till att placeraren gör för många affärer. Fenomenet benämns overtrading, vilket ställer till problem i form av till exempel ökade transaktionskostnader.

Självförtroende i placeringssammanhang är viktigt, för annars vågar vi inte agera efter eget huvud. Att våga fatta egna beslut är avgörande för att nå framgångar men däremot får det inte gå för långt. Att i beslutssituationer fråga sig varför vi skulle kunna ha fel är ett sätt att mildra overconfidence. Att vända och vrida på en frågeställning och försöka se den ur olika perspektiv ger många fördelar.  

Overconfidence inträffar oftare i perioder när börsen går starkt. Därför kan den senaste tidens nedgång på börsen faktiskt vara till fördel för oss placerare – den kyler av oss.