Oroande signaler på Londonbörsen

Londonbörsen uppvisar en oroande teknisk bild, precis som resten av Europa. En säljsignal av den här digniteten kommer att leda till en svagare ekonomisk statistik om ett antal kvartal.

Först en tillbakablick. Under sommaren 2011 noterades Londonbörsen i ett spännande tekniskt läge på lite längre sikt då index stod inför en otäck säljsignal. Jag skrev i mitt nyhetsbrev Short Term att om den säljsignalen effektueras kommer det att leda till en double dip recession (se läge A. i diagram 3 nedan). Säljsignalen effektuerades och ungefär tre kvartal senare kunde vi läsa tidningsrubriker som  ”UK economy in double-dip recession”.

I slutet av 2012 hade index byggt upp en triangelformation som indikerade en kraftig rörelse (se läge B1). Därför skrev jag följande:

  • Londonbörsen har byggt upp för en kraftig trendrörelse efter den konsolidering som har rått sedan toppen i april 2011. Den kommande trendrörelsen kommer att vara av en sådan dignitet att ekonomin kommer att påverkas”.

Köpsignalen effektuerades och tre-fyra kvartal senare kunde vi läsa rubriker i media som t ex:

  • ”Surging U.K. economy surprises central bank”. (B2)
  • ”UK fastest-growing Western economy”. (B2)

Detta är bara några exempel på hur vi använder teknisk analys för att 1) prognostisera trendrörelser i index samt  2) beskriva hur den ekonomiska statistiken kommer att följa efter. Som bekant är det så att den aggregerade psykologin styr börsen och börsen leder ekonomin.

Nu tror jag att vi har ett liknande läge. Granskar vi FTSE 100 i ett månadsdiagram från 1995 (se diagram 4) så har den uppåtgående trendlinjen punkterats  samtidigt som momentum-indikatorn längst ned har vänt ned och effektuerat en säljsignal. Jag har med röda pilar markerat var de senaste säljsignalerna i MACD effektuerades. Nu fattas det fortfarande ett par veckor innan oktoberstapeln är klar men får vi inte en stark reversal under de kommande veckorna är säljsignalen ett faktum. En säljsignal av den här digniteten kommer att leda till en svagare ekonomisk statistik om ett antal kvartal.