Omvärldspodden #11

Henrik von Sydow och Helena Haraldsson, omvärldsstrateger på Carnegie Private Banking tar upp 3 viktiga händelser på 10 minuter.

Dagens avsnitt: Fed signalerar fler höjningar men marknaden är lugn | Europa – hantering av krisbanker lugnar | Hur står det till med den politiska stabiliteten i Norden?