Omslag i vädret

Moln har dragit in över ekonomin och finansmarknaderna under våren. Läget är långt ifrån kritiskt, men vi höjer beredskapen och sänker risken i våra portföljer. Det skriver Brian Cordischi, investeringschef på Carnegie Private Banking, i vår nya strategirapport Surra lasten.

Vilken skillnad några få månader kan göra! I vår vinterrapport var vi bekymrade över uthålligheten för den paraboliska börsuppgången och såg en rad orosmoln. Två av dessa, handelshinder och stigande amerikanska räntor, har sedan dess intagit scenen. Därutöver har ledande globala makroekonomiska indikatorer fallit tillbaka relativt kraftigt, olje- och råvarupriserna stigit brant tillsammans med löneindikatorer. Vad hände med Guldlock?

Stigande insatspriser är en ny utveckling vi inte sett på många år. Dessa kommer antingen att föras vidare tillkonsumenterna eller slå mot bolagens marginaler. Företag som relativt enkelt kan föra vidare dessa kostnader, såsom Amazon och Netflix, är vinnare medan andra, som Electrolux och Procter & Gamble, är förlorare.

En annan viktig förändring är stigande volatilitet. I februari, i takt med att penningpolitiken nu normaliseras, lämnade vi den mångåriga marknaden av extremt små rörelser och återvände till en historiskt mer normalvolatilitetsregim. Detta ökar portföljrisken, allt annat lika.

På den ljusa sidan återfinns vinstutvecklingen. De amerikanska vinsterna slog förväntningarna och växte drygt 20 procent under Q1, och de globala vinsterna fortsätter att växa. Den skarpa rekylen i februari har därutöver reducerat såväl värderingar som de mest optimistiska positionerna på marknaden. Geopolitiskt har spänningarna på Koreahalvön minskat, medan de ökat i Mellanöstern, och FN:s generalsekreterare har talat om ett nytt kallt krig mellan Ryssland och väst. Det finns också positiva förändringar, exempelvis en politisk och ekonomisk ljusning i Sydafrika, som vi analyserar djupare i vårt tema avsnitt.

Som vi skrev i vinterrapporten kommer kapplöpningen mellan förbättrade vinster och lägre värderingar att fortsätta under 2018. En annan fråga är om vi får ökadeföretagsinvesteringar som höjer produktiviteten. Tyvärr kommer Trump till följd av mellanårsvalen att vara merfokuserad på politik än på företag. Vi befarar att osäkerheten kring handelskonflikter och sanktionsfrågor kommer att öka, vilket kan bromsa välbehövliga investeringar sent i konjunkturcykeln.

Vi behåller därför en neutral aktievikt, men minskarportföljrisken. Det sker dels genom omallokeringar inom våra utländska aktier, dels genom minskad övervikt motalternativa investeringar till förmån för räntebärandeinvesteringar. Vi introducerar även ett nytt tillgångsslag, försäkringsrisk. Genom att fokusera på naturkatastrofrisk, om saknar korrelation med finansiella tillgångar, reduceras risken i portföljen.

Brian Cordischi

Investeringschef Carnegie Private Banking


Läs vår senaste strategirapport 

Ej kund – provläs här

Kund – Läs rapporten i Carnegie Online