Ökat riskläge på marknaderna

PENGARNA. Osäkerheten kring den kinesiska ekonomins fortsatta avmattning har skapat global tillväxtoro, vilket påverkat risktillgångar negativt. Carnegie Privatbank ser ett ökat riskläge och har justerat ner sin aktievikt.

Riskläget på marknaderna har ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora index har brutit igenom viktiga stödnivåer och VIX-index noteras på den högsta nivån sedan november 2011. Oron är en funktion av en stigande global tillväxtoro som uppkommit i takt med att osäkerheten kring den kinesiska ekonomins utveckling ökat, vilket blev tydligt när Kina nyligen devalverade sin valuta.

Dels har en mängd signaler från den kinesiska ekonomin visat att landet bromsar in ytterligare, vilket tydligt syns i att exempelvis inköpschefsindex, en ledande indikator, varit under den viktiga 50-nivån under de senaste sex månaderna och fortsatt fallande tillväxt i elkonsumtionen. Dels har den kinesiska aktiebubblan brustit och myndigheternas åtgärder och försök att påverka marknaden ifrågasätts. Problemen i den kinesiska ekonomin skapar global tillväxtoro och frågetecken kring företagens framtida vinstutveckling. Tillväxtförväntningarna för världen har nu justerats ned från 3-3,5 procent till 2,5-3 procent.

Den kinesiska oron har spritt sig till råvarumarknaden och tillväxtländerna. Oljan har fallit från dryga 65 dollar/fat till under 45 och testar nya låga nivåer, och kopparn har fallit drygt 20 procent under sommaren. Både börser och valutor inom tillväxtmarknaderna har drabbats kraftigt negativt av kinaoron och råvaruprisfallet. Exempelvis devalverade Vietnam sin valuta och Kazakstan lät sin flyta fritt vilket ledde till att valutan tappade över 20 procent av sitt värde. Vi ser risk för fortsatta fall. Visserligen ser amerikansk ekonomi, särskilt inhemska sektorer, fortsatt bra ut och konjunkturuppgång i Europa fortsätter. Men inbromsningen i Kina och övriga tillväxtmarknader (recession i Brasilien och Ryssland), som utgör 50 procent av global BNP, riskerar att dämpa utvecklade länders ekonomier och börser. Det som motverkar en global recession är det låga oljepriset som gynnar konsumenter, samt de fortsatt rekordlåga räntorna. Samtidigt fortgår de stora QE-programmen i Europa och Japan. Ett stort frågetecken är dock var nästa stora stimulans ska komma ifrån, nu när de flesta länder gjort centralbanksstimulanser och där det finns ett begränsat utrymme och vilja att använda finanspolitiken till följd av hög skuldsättning.

Framöver blir det fokus på Kina och tillväxtdata. Det skulle vara positivt om Kina lanserade ett omfattande stimulanspaket (finanspolitiskt eller räntesänkningar). Sannolikheten har också ökat för att den japanska centralbankern kommer att göra mer QE i kölvattnet av den svagare yuanen. Starkare tillväxtdata från USA är positivt även om ”för stark” data skulle skapa osäkerhet kring Fed:s policy (räntehöjning), vilket främst skulle drabba tillväxtmarknaderna.

Carnegie Privatbank har sänkt aktievikten för en global blandportfölj. Vi bedömer att det förändrade marknadssentimentet medför att man bör sälja styrka bland risktillgångar från att tidigare ha köpt svaghet.