Mörka orosmoln över Visby

Henrik von SydowMakroutsikterna från Visbys seminarier dominerades av politiska risker som är mer påtagliga än på länge. ”Västvärlden faller samman och etablissemanget går på cocktail-kalas” viskade bänkgrannen efter ännu ett Brexit-seminarium med ”fin du siècle”-stämning. Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank, sammanfattar stämningsläget på Almedalsveckan.  

Överst på oroslistan på årets upplaga av Almedalsveckan står ”det nya Brexit-landskapet”. Någon anledning till optimism finns inte med en allt åldrande befolkning, underliggande ekonomiska svagheter, stora skulder och en miljö där populister till höger och vänster får vind i seglen. ”Det är en paradox att västvärlden är i behov av politiskt ledarskap samtidigt som den politiska förmågan minskar”, påpekade förre finansministern Anders Borg. Fler analytiker spådde starka rörelser mot EU, inte bara i Tjeckien, Nederländerna eller Italien, med tradition av missnöjespartier, utan också i Tyskland som ju i all praktik är garanten i eurosamarbetet. 

Flera företagsledare på plats delade bedömningen att till de första konsekvenserna av den brittiska folkomröstningen hör att planerade mångmiljardinvesteringar i Storbritannien nu inte genomförs eller förläggs till andra länder. Den ökade osäkerheten leder till försiktighet och minskad aktivitet, vilket riskerar att leda till lägre tillväxt. Det kan öka skillnaden i tillväxttakt mellan å ena sidan Europa och å andra sidan Indien och Kina och understöder en ordning där den ekonomiska makten gradvis förflyttas österut.

Den politiska ”disruptionen” med populism och ökad parlamentarisk fragmentisering sammanfaller också med penningpolitiska experiment med minusräntor som nu utsträcks i tid.  ”Lågräntemiljön är persistent, möjligen permanent”, sa vice riksbankschef Martin Flodén vid ett panelsamtal i anslutning till Riksbankens räntebesked mitt i veckan.

Goda nyheter kom däremot från entreprenörer och teknologiska innovatörer. Av Almeldalens 3 800 seminarier arrangerades en fjärdedel av enskilda företag. Seminarierna – till exempel i anslutning till entreprenörstävlingen Serendipity Challenge – blev oaser av optimism, tillväxtmöjligheter och tro på framtida vinster. ”Sverige har ett brett spektrum av exceptionella bolag”, påminde Saed Esmaeilzadeh investerare som söker morgondagens miljardmakare.

Just nu får investerarna knappast stöd från makroekonomer eller politiska analytiker. Samtidigt blir det lättare att överraskas positivt när de mörka molnen skingras något. För bortom svarta rubriker finns tillväxt, tekniksprången och möjligheter i världsekonomin som trots allts växer också framgent. Så det finns skäl att ta del av god rådgivning om växande bolag och attraktiva investeringsalternativ. Eller som före detta näringsministern och investeraren Björn Rosengren uttryckte det vid Donners Brunn: ”Dåliga tider är inte det sämsta”.