Minskad ränterisk men ökad risk för svag dollar

Konjunkturoro har satt ett fokus på centralbankerna. Förra veckan höll Fed-chefen Powell ett tal i new york och sa att det kanske inte blir så många fler räntehöjningar. Detta bidrog till ett lyft på både USA- och Stockholmsbörsen.

Vad kan vi förvänta oss framåt från Fed?

Detta var ett överraskande besked från Powell. Styrräntan är 2,25% och i oktober sa han att vi var långt ifrån en normalnivå men i talet förra veckan sa Powell att vi var nära normalnivån. Signalen är att vi inte ska förvänta oss så många räntehöjningar 2019 och att Fed kan vara ganska nära färdighöjda. Detta är mycket försiktigare än vad deras tidigare räntebana indikerat.

Powells tal var förvånande av två skäl; för det första har Fed varit väldigt kritiserad av Trump. Man har även balansräkningar som ett instrument och även där har Trump kritiserat Feds åtstramningsåtgärder. Många trodde att Powell ville visa mer självständighet och nu kan man misstänka att han faktiskt gav efter.

För det andra, även om det kommit lite svagare signaler så är ekonomin alltjämt starkt. Räntan ligger nu på 2,25, marknaden tror nu på en höjning i december och ytterligare en höjning 2019. Tidigare har marknaden trott på två höjningar – de trodde aldrig fullt ut på Feds mer aggressiva räntebana.

Vilka blir marknadseffekterna över tid?

Ränterisken har minskat vilket allt annat lika är positivt för börsen och detta vi kunde se framförallt i USA under förra veckan där Tech och konsumtion ledde uppgången. På lång sikt är det vinst och konjunktursignaler som kommer styra börsen och bolagsvinsterna.

Skulle man uppleva dollarn som mer politisk styrd än vad man tidigare gjort så kan detta skada Feds trovärdighet och hade dessutom inflationssignalerna fortsatt stiga kan Powell få det problematisk framåt. Minskad handelsoro efter G20-mötete i helgen, där resultatet blev en temporär vapenvila mellan USA och Kina, kan också innebära minskad dollarstyrka. Å andra sidan kan politisk oro i Europa – som Brexit, protester mot Macron i Frankrike och val av Merkels efterträdare i CDU-partiet på fredag kan dock få betydelse för euron och därmed dollarn.

Vad ska investerare hålla koll på framåt?

Håll koll på ECBs luciamöte den 13e december då man ska sätta nya prognoser för ekonomins tillväxt och inflationen. Konjunktursignalerna i Europa har ju varit klart svaga den senaste tiden. Här ska man särskilt notera deras formuleringar, vad de väljer för ord, hur beskriver de riskerna och hur utrycker de sin beredskap.

Talet Powell höll förra veckan minskar ränterisken men ökar risken för en svag dollar, bevaka detta. 19 december hålls ett nytt Fed-möte där marknaden tror på en räntehöjning.

Den svenska Riksbanken har signalerat en höjning i december eller i februari. Inplanerade möten: 20 december samt 13 februari.

Lyssna även på Omvärldspodden där du får ett längre samtal om ämnet: