Mindre svenskt och mer utländskt

Uppsidan för svenska aktier är i nuläget mer begränsad än för utländska aktier. Det anser förvaltarsteamet på Carnegie Private Banking, som förra veckan minskade portföljvikten för svenska aktier något. 

– Vi behåller en neutral vikt till aktiemarknaden, men ökar alltså andelen utländska aktier på bekostnad av svenska, säger Johan Voss-Schrader, chef för diskretionär portföljförvalning.

Varför?

– Vi bedömer att uppsidan i Sverige är mer begränsad. Den förväntade vinsttillväxten i  svenska börsbolag är något lägre än i utlänska bolag samtidigt som värderingen ligger 10-20 procent högre, säger Johan Voss-Schrader. 

– Dessutom har vi sedan slutet av fjolåret en lokalt betingad oro för bygg- och fastighetssektorn som riskerar att dämpa såväl tillväxten som den stora banksektorn.

Johan Voss-Schrader nämner också problem på bolagsnivå. Det handlar bland annat om bekymren för vissa svenska detaljhandelbolag att hänga med då online-handeln ökar. Vidare kom Nordea med ett svagare resultat än förväntat.

Så när ni minskar Sverige – vad blir det i stället?

– Vi överviktar Europa, Japan samt tillväxtmarknader i en global aktieportfölj.