Vi gillar amerikanska micro cap-bolag och ädelmetaller

Vi är positiva till bl.a. amerikanska micro cap-bolag som Carnegie Private Bankings investeringsteam diversifierar sina portföljer med. Dessutom ger duvaktiga centralbanker stöd till guld och silver. Helena Haraldsson, omvärldsstrateg, med sig av investeringsteamets portföljtankar.

 Har vi ett nytt ränteläge?

– Ja, det låga ränteläget manifesteras allt mer då både centralbanken i USA och i Europa förra veckan öppnade dörren för mer stimulanser vilket gladde börserna, sänkte dollarna och lyfte råvaror. För börsen är Feds agerande viktigast och nu är förväntningarna högt ställda på runt tre räntesänkningar i år. Det kan bli besvikelse om Fed inte sänker redan vid sitt möte i slutet av juli. Vi tycker också att tre sänkningar i år är långt ifrån säkert om man lyssnar på vad Fed säger – den inhemska ekonomin mår ändå bra. Men för tillfället ger de låga räntorna stöd till aktier och råvaror. Spännande också att se om handelskonflikten mellan USA och Kina trappas ned eller upp efter G20-mötet i Japan nu till helgen.

Vilken exponering bör man ha inom utländska aktier?

Vi gillar tillväxtmarknader och nu får de stöd av lägre räntor och svagare dollar. Vi köper framtidens läkemedel (temainvestering) och vi diversifierar vår USA-exponering genom att köpa amerikanska micro cap-bolag. Båda investeringarna görs via aktiva fonder. 

 Varför är amerikanska micro cap-bolag intressanta?

– Både på lång och kort sikt ser vi ett tillfälle för amerikanska så kallade micro cap-bolag. Många av dessa bolag är inte särskilt små med svenska mått mätt men de är underanalyserade då bankerna på Wall Street har svårt att få lönsamhet i att följa dem. Dessutom är många av micro cap-bolagen potentiella uppköpskandidater. Sektorn är mindre känslig för de stora makroriskerna som USA:s handelspolitik utan runt 90 procent av intäkterna kommer från den inhemska marknaden. Donald Trump har dessutom genomfört kännbara avregleringar och en skattereform som till större del gynnar de mindre bolagen.

Vilka andra tillgångsslag ser intressanta ut för rådande klimat?

– Härom veckan fick vi en teknisk köpsignal i silver och centralbankernas nya tonläge ger nu ytterligare stöd till både silver och guld. Guld kan nästan ses som en valuta – och om nu dollarn riskerar att pressas av kommande räntesänkningar och Trumps ageranden så talar det för ökat intresse för guld. Vi har också löpande intressanta aktiecase från vårt aktiemäkleri. Ta en dialog med din rådgivare för rekommendationer för just din portfölj.