Mellanårsvalet pressar Trump

I november går USA till kongressval. Om Demokraterna segrar ställs president Trump sannolikt inför riksrätt – och spänningarna i Washington ökar.

Den 21 augusti dömdes Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort för skattebedrägeri och annan ekonomisk brottslighet. Samma dag erkände sig Michael Cohen, Trumps före detta advokat, skyldig till brott mot kampanjfinansieringslagar samt till skattebedrägeri. Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon deklarerade snabbt: ”November blir en folkomröstning om riksrätt – en röst för eller emot. VarjeTrump-anhängare måste sluta upp!” Den 6 november går USA till kongressval, så kallat mellanårsval.

Alla platser i representanthuset och en tredjedel av platserna i senaten står på spel. Kongressen ansvarar för den federala lagstiftningen och i nuläget kontrollerar Republikanerna majoriteten i båda kamrarna. För Republikanerna talar ett starkt momentum i amerikansk ekonomi, tack vare skattesänkningar, och en stor nuvarande majoritet i representanthuset (236 republikaner mot 193 demokrater och 6 vakanta stolar). Samtidigt går många republikanska representanthusledamöter i pension och ett flertal ställer upp i val till andra officiella poster. I senaten sitter Republikanerna på en mindre majoritet (51 mot 47 platser och två oberoende ledamöter), men för Demokraterna står dubbelt så många platser på spel som för Republikanerna. I nuläget talar oddsen på vadslagningssajterna för att representanthuset byter till demokratisk majoritet, medan senaten fortsätter att vara republikansk. Även politiksajten Real Clear Politics sammanställning av opinionsundersökningar pekar mot en delad kongress– vilket inte har varit ovanligt sedan mitten av 1980-talet.

Ökade spänningar i Washington

Typiskt sett betyder en delad kongressökade låsningar, vilket gör det svårt att komma vidare i lagstiftningsarbetet. Dessutom startar en riksrättsprocess med att en enkel majoritet i representanthuset beslutar att ställa presidenten inför rätta (som Bill Clinton 1998 eller Andrew Johnson 1868). För fällandedom och avsättning krävs dock en kvalificerad majoritet om två tredjedelar i senaten, vilket aldrig har skett. Givet det mycket hårda klimatet i Washington mellan partierna är det inte svårt att föreställa sig att Demokraternai representanthuset försöker att använda Cohens medgivande, eller fynd i Robert Muellers utredning om rysk inblandning i de amerikanska valen 2016, för att ställa Trump inför riksrätt. Betting-marknadens odds för detta steg från cirka 30 till nära 40 procent i och med nyheterna den 21 augusti.

Fälls knappast i riksrätt

Men amerikanska aktier har än en gång skakat av sig nyheterna. De som tror på fortsatt börsuppgång argumenterar att även om Trump ställs inför riksrätt i representanthuset, är chansen liten att han fälls med två tredjedelars majoritet i senaten – en bedömning vi delar. Men vi vet att Trump bryr sig mycket om sin image och om Trump-varumärket. Kommer Trump att hålla hårdare i protektionismen och America First-politiken? Eller kommer han att byta taktik och anta en mer försonlig ton mot Kina och andra motparter för att visa framsteg? De som tror på fortsatt börsuppgång argumenterar också att Trumps stridslystnad inte har ökat hans popularitet nämnvärt (se graf nedan), och att en mer distraherad Trump eftermellanårsvalen kommer att ha mindre tid att fokusera på handelspolitik.

Tiger i bur?

Fortsatt republikansk majoritet i representanthuset ökar sannolikheten för att kapitalskatterna sänks ytterligare. Men det är mycket svårt att förutspåTrumps agerande efter en eventuell förlust av kontrollen i representanthuset till Demokraterna. Den politiska osäkerheten bör öka och stämningsläget i Washington, D.C. kan bli ännu mer fientligt, då det är svårt att se hur demokrater och republikaner skulle bli mer samarbetsvilliga i viktiga frågor som budget, infrastruktur, läkemedelspriser och immigration. Skattesänkningar och extra federala utgifter fortsätter att höja tillväxten 2019, innan utvecklingen går åt motsatt håll 2020. Dessa stimulanser samt avregleringar är redan kända, så mindre aggression i handelsfrågor kan kyla av dollarn och påverka den ekonomiska utvecklingen positivt. Å andra sidan ökar risken också för att en ursinnig Trump reagerar som en tiger i bur och väljer att bli ännu mer aggressiv, med America First och konfrontationspolitik mot Kina, Ryssland och Iran, liksom försök att tillexempel avskeda specialutredaren Demokraternai  eller attackera Fed. Allt för att öka sin popularitet inför presidentvalet 2020.