Hyggliga konjunktursignaler i sommar

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Börs och ekonomi: Bra temperatur

• Handelskriget: Inte över

• Turkiet-dramat: Bevaka spridningsriskerna

• Räntor: Lugnt i väst 


Börs och ekonomi: Bra temperatur

 • Konjunktursignalerna under sommaren har varit hyggliga, men något åt det svagare hållet. Bolagsvinsterna har dock varit starka och industribarometrarna pekar på fortsatt expansion om än i måttligare takt.
 • Aktier globalt har fortsatt att stiga (särskilt mätt i SEK, som försvagats under sommaren). Uppgången har letts av USA-börsen och fått stöd av starka bolagsvinster. Tech, hälsovård och finans har gått bra i USA, men också svenska banker har gått starkt under sommaren.   

  Handelskriget: Inte över

  • Efter mötet mellan president Trump och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tullkriget mellan USA och EU för tillfället tonats ned. 
  • Handelskriget mellan USA och Kina har dock en eskalerande ton från båda sidor. Aktier globalt har klarat sig bra och dollarn blivit en säker hamn – men Kinas börs, valuta och råvaror har pressats.
  • Trump har också helt oväntat infört ytterligare sanktioner mot Ryssland (utöver Iran) och höjt tullarna igen mot Turkiet (på stål och aluminium). Då Trumps popularitet inte ökar består handelsrisken åtminstone till mellanårsvalen i november.

   


  Turkiet-dramat: Bevaka spridningsrisker

  • Turkiet är en liten ekonomi med låg statsskuld men nu har valutan rasat – hela 21 procent på en vecka mot USD – och andra tillväxtmarknader har smittats. En stark dollar och högre USA-räntor skapar problem för flera valutor.
  • Turkiet har en rad kroniska problem men nu är inflationen mer akut – över 15 procent på väg mot 20 procent, och många bolag har stora dollarskulder som blir dyrare. Trovärdiga ekonomiska åtgärder saknas och de första stegen mot kapitalkontroll har tagits. Nu pressas främst europeiska banker men vi bevakar spridningsriskerna till större tillväxtmarknadsländer.


  Räntor: Lugnt i väst

  • Obligationer är ofta en säker hamn i orostider. Dessutom har inflationen förblivit låg i västländerna och varken Fed eller ECB gav nya signaler under sommaren. Även företagsobligationer klarade sig bra under sommaren. Fed håller fast vid två till höjningar i år men ur börsperspektiv har dock sämre likviditet än så länge vägts upp av bra vinster.
  • Japans centralbank meddelade däremot att man kan komma att minska sina stimulanser och räntorna steg. Även Italien och flera tillväxtmarknadsländer har sett stigande räntor.