Stora rörelser i USA-ränta och olja

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Amerikanska räntor stor rörelse

• Oljan – stor rörelse

• Löner – på väg upp?

• Centralbanker – ny ton


Amerikansk ränta – stor rörelse


 • Räntorna i USA stiger stadigt. På bara några månader är de upp 50–75 punkter. 10-årsräntan är nu över 2,50 procent
 • Korta obligationsräntor är högre än inflationen (se grafen nedan) för första gången sedan 2008. Det är ett tydligt skifte i räntemiljön.
 • Än så länge går dock räntor och börs upp hand i hand.


  Oljan – stor rörelse

  • Oljepriset har tangerade 70 dollar per fat – en nivå vi inte sett på tre år. 
  • OPEC:s produktionstak ska gälla året ut och Saudi är en nyckelspelare. Men Ryssland har val i mars och det är oroligt i Iran. 
  • Även med ökad produktion i USA ser vårt oljeteam ett pris runt 63 dollar per fat 2018, men med uppsiderisk.
  • Stigande oljepris är positivt för energiaktier, men en långvarigt hög prisnivå är en inflationsrisk.   Löner – på väg upp?

   • 2018 kan bli det år då det konjunkturella kostnadstrycket ökar. Inte minst kommer trycket från starka jobbmarknader, vilket kan leda till allt större löneökningar.
   • Vissa löneinflationsmått i USA ligger redan kring 3-3,5 procent, även om trenden inte tydligt pekat upp den senaste tiden. Det är intressant med allt högre minimilöner och större ”bonusar” efter den lägre bolagsskatten.


   Centralbanker – ny ton

   • Fed har antytt att skattesänkningar kan leda till snabbare räntehöjningar 2018. Vi ser redan allt starkare konsumtion. 
   • ECB har halverat sina stimulanser (som slutar i september) och nu imponerar tillväxten. ECB har möte 25/1.
   • Japan naggar sina stimulanser i kanten då man blan annat ser negativa effekter för bankerna av minusräntor. 
   • Att svensk inflation är kring målet sedan april i fjol talar för att Riksbanken höjer räntan före ECB och före QE är avslutat. Den svenska kronan är alltjämt i fokus.

     

    Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts


     

    Börserna – rivstart efter starkt 2017