Opec-besked möttes av besvikelser

Passerad kortvecka bjöd på ett par spännande nyhetsuppgifter för markanden, rapporterar Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson.

- Marknaden förväntade sig mer av Opec-mötet
- Europa-barometrar skvallrar om bra tillväxt! Överraskar BNP-siffran för det första kvartalet?

Opec-kartellen underlevererar

  • I torsdags beslutade Opec och ett tiotal länder utanför oljekartellen att förlänga de rådande produktionsbegränsningarna med nio månader till mars 2018. Liksom i avtalet som slöts i november i fjol är målet att hålla produktionen på en nivå 1,8 miljoner fat lägre än genomsnittet 2016, vilket innebär att cirka 2 procent av det globala utbudet hålls inne. Därigenom vill man hålla priset uppe. Denna förlängning var helt i linje med de signaler som funnits inför mötet.
  • Reaktionerna på beskedet var dock ljumma. Marknaden hade haft högre förväntningar – om större begränsningar, ett längre avtal eller att fler länder skulle inkluderas. Trots att novemberavtalet hållits har oljepriset varit mycket volatilt.
  • Värt att notera är också att Opec inte längre kontrollerar oljepriset – inte ens när kartellen är disciplinerad och enig. Orsaken är skifferoljan från USA som ökar utbudet. Många anser att från cirka 50 dollar per fat är det intressant för amerikanerna att öka produktionen, att jämföra med dagens pris på 52 dollar per fat.

 

Europa-barometrar skvallrar om bra tillväxt!

  • Tyska IFO-barometern för april visar den högsta industrioptimismen sedan 1991. Samtidigt noteras det bredare europeiska PM på sin högsta nivå på sex år – trots prognostiserade fall.
  • Dessa nivåer är klart imponerande! Samvariationen mellan IFO och BNP indikerar att tillväxtnivå i Tyskland skulle kunna ligga uppemot 2,5 procent i årstakt – klart högre än dagens 1,7. Även PMI-barometern för Europa indikeraer cirka 2,5 procent i årstakt.
  • Det finna alltså potential för överraskningar när det första kvartalets BNP-siffra presenteras den 7 juni. Att de europeiska industriföretagen anställer är viktigt, då det gör konjunkturuppgången mer självgående.

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts