”Återigen betalade sig diversifiering”

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Aktier: Teknologi leder åter uppgången

• USA: Ökat kostnadstryck

• Tyskland: Dämpad detaljhandelsförsäljning förbryllar

• Tillväxtmarknader: Ökade risker och svaga börser


Teknologi leder fortfarande

  • I lokala valutor var börserna inte så spännande förre veckan. Flera föll, men för en svensk investerare var avkastningen positiv tack vare den svaga kronan. Återigen betalde sig diversifiering.
  • Intressant är att teknologisektorn nu leder uppgången igen. Bra rapporter från både amerikanska Apple och kinesiska Alibaba lyfte kurserna 13 resp 7 procent förra veckan.

 


Kostnadstryck i USA

  • Trots stark arbetsmarknaden i USA visar löneökningarna ingen tydligt stigande trend. Andra indikatorer för kostnadstryck stiger dock, vilket bolagen bekräftar.  
  • Arbetskraftskostnaderna (ECI) har nu en ökningstakt på över 2,5 procent – den högsta nivån sedan finanskrisen. Prisindexet i ISM:s industribarometer steg till den högsta nivån sedan 2011 (se pilarna i grafen). Feds favoritmått för inflation, PCE-deflatorn, ligger på 1,9 procent, nära inflationsmålet på 2 procent.


Tysk detaljhandel förbryllar

  • I Europa ser vi inte samma kostnadstryck och kärninflationen är endast 0,7 procent, så ECB kan vara duvaktiga. 
  • Den starkare dollarn, det vill säga svagare euron, hjälper nu börserna i Europa som är upp sex veckor i rad.
  • Något vi bevakar är att tysk detaljhandelsförsäljning nu fallit fyra månader i rad (se grafen nedan). Men vår huvudtes är att konjunkturen i Europa, särskilt den inhemska, förblir stark i år.


Svagare tillväxtmarknader

  • Tillväxtmarknadsaktier har släpat efter ordentligt de senast fem åren (sedan 2013). Många av länderna har samtidigt  förbättrat sin tillväxt och bytesbalanser. 
  • Trots dessa goda förutsättningar kan vi konstatera att tillväxtmarknader fallit sedan mitten av mars – både i lokal valuta och i USD. För en svensk investerare har dock avkastningen stigit (se graf).
  • Handelsoro, liksom högre USA-räntor och starkare dollar, kan öka riskerna på tillväxtmarknadsbörserna.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts


 

Börserna – rivstart efter starkt 201