Tema: Potential i M&A

Förvärvad tillväxt ökar i betydelse sent i cykeln. Lägre värderingar och gott om pengar vid sidlinjen bidrar till goda förutsättningar för en fortsatt stark M&A-marknad 2019. M&A är ett nytt investeringstema som vi lyfter fram i vår senaste strategirapport.

Toppen är passerad för såväl konjunkturen som centralbankernas stimulanser. Även om vinsttillväxten bromsar in är risken låg för en global recession, med stöd från historiskt starka jobbmarknader i USA, Tyskland och Japan. Vi är sent i cykeln, men troligen inte framme vid slutet. Det är några av slutsatserna i Carnegie Private Bankings senaste Allokering och portföljstrategi-rapport ”Var det allt?”.

Centralbankernas lågräntepolitik gör det – precis som tidigare – svårare att hitta intressanta avkastningsalternativ vid sidan av aktier i en blandportfölj. Diversifiering är en fundamental parameter för riskhantering och vi introducerar två nya investeringsteman som ytterligare diversifierar portföljen: företagsförvärv och handelsfinansiering.

Företagsaffärer och bud duggar tätt både globalt och i Norden. 2018 var över lag ett bra år för global M&A, men försvagades under fjärde kvartalets börsnedgång. 2019 har rivstartat med till exempel läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb som betalade nästan 700 miljarder SEK för bioteknikbolaget Celgene och Eli Lillys förvärv av särläkemedelbolaget Loxo oncology för motsvarande 72 miljarder SEK. Eller budstriden kring Oslo Börs och Bonniers förvärv av Mittmedia som färska nordiska M&A-exempel.

För 2019 ser vi flera katalysatorer som kan bidra till en fortsatt stark M&A-marknad. Drivkrafterna består av lägre värderingar efter höstens börsnedgång, fortsatt goda finansieringsmöjligheter och att många bolag vill förvärva tillväxt sent i cykeln. Unikt nu är även att private equity-bolagen har rekordstora summor att investera. Det kapital som har anskaffats men som ännu inte har investerats, så kallat dry powder, uppgår globalt till nästan 1 200 miljarder USD. 

Hur får man exponering mot M&A?

Den vanligaste strategin är att investera i ett bolag som ser ut som en attraktiv uppköpskandidat. Kriterier är bland annat sektorer med konsolideringsbehov, undervärderade bolag med dolda tillgångar, ägarstruktur och olika strukturella faktorer. Carnegie Analys rangordnar kontinuerligt bolagen vilket utmynnar i en lista med de intressantaste uppköpskandidaterna. För att sprida riskerna kan det vara lämpligt att sätta samman en korg med flera olika uppköpskandidater.

Ett annat sätt att investera är via en merger arbitrage-fond, som har lägre korrelation med aktiemarknaden än många andra hedgefondstrategier. Merger arbitrage har över tid haft en bättre och mer stabil avkastning än den genomsnittliga hedgefondstrategin.

Merger arbitrage-fonder köper aktier i bolag under uppköp i syfte att tjäna skillnaden mellan budkursen och aktiekursen. Normalt sett finns en skillnad mellan budkursen och aktiekursen, vilket huvudsakligen reflekterar risken för att affären inte går igenom. Dessa fonder har specialiserat sig på att analysera strukturen på affären och göra en bedömning av om avkastningen till budets förfall är tillräckligt för att kompensera för risken att budet inte går igenom. Då merger arbitrage i grunden handlar om riskbedömning ska en duktig förvaltare kunna hantera detta och vända det till sin fördel.

Kontakta din rådgivare för mer information om hur du kan investera i merger arbitrage-fonder eller Carnegie Analys uppköpslista.