Ledarskifte talar för lyft för Sydafrika

I februari valdes den reforminriktade Cyril Ramaphosa till ny president i Sydafrika efter
Jacob Zuma, som lett landet mot ruinens brant. Liknande ledarskiften har lyft börserna rejält
i Indien och Brasilien. Vi tror att samma sak nu kan ske på börsen i Johannesburg.

Se även:

Film 1: Portföljtankar och investeringsklimat

Film 2: Investeringcase 1 – diversifiera med Irma och Maria

Under Jacob Zumas styre (2009–2018) har Sydafrika inte varit i närheten av att utnyttja sin potential, utan brutits ned av ökad korruption och allt högre ineffektivitet i ekonomin. Tillväxten har fallit från 5 procent till under 1 procent. Arbetslösheten är över 25 procent, halva befolkningen lever i fattigdom och medellivslängden faller. Statsskulden stiger och ekonomin har stort reformbehov. Korruptionen har frodats, ministrar tillsatts på lojalitet, lagen ignorerats och investerare lämnat landet. Landets utbildnings- och sjukvårdssystem lämnar mycket övrigt att önska.

Men nu kan en förändring vara nära. I februari valdes den reforminriktade Cyril Ramaphosa till ny president. Det land han tar över har onekligen många problem och utmaningar – samtidigt innebär den nye presidenten helt nya möjligheter. Situationen påminner om ledarskapsförändringar de senaste åren i Brasilien, med nye presidenten Michel Temer, och i Indien, med premiärminister Narendra Modi. När dessa ledare vände blad steg förhoppningarna och börserna ökade 20–30 procent på ett år och ännu mer på två-tre års sikt.

Vi tror att samma sak nu kan ske på börsen i Johannesburg. Det finns främst tre faktorer som talar för att investera i Sydafrika:

– Riskpremien faller tack vare bättre kreditutsikter, kompetensstyrd rekrytering till regeringen samt budgetdisciplin och lägre inflation.

– Bättre tillväxtutsikter: Beräkningar från Världsbanken pekar på att om Sydafrika lyckas utnyttja sin fulla potential i arbetskraften skulle den potentiella tillväxten kunna ligga över 5 procent och BNP per capita fördubblas inom 15 år. President Ramaphosa har förutom sin mångåriga ANC-bakgrund drivit konglomeratet Shanduka Group. Han säger sig se på Sydafrikasproblem med affärsmässiga ögon och talar själv om att dubbla tillväxttakten på bara några år. Ramaphosa vill öka investeringarna i infrastruktur och turism – två områden som kan skapa många nya arbetstillfällen.

– Nödvändiga reformer: Presidenten förbereder en rad reformer, inte minst av gruv- och markrättigheter samt på arbetsmarknaden. Hittills har oklarheter om gruvrättigheter tyngt investerarviljan.

Triggers i närtid som bör lyfta investeraroptimismen och driva flöden till börsen i Johannesburg är bland annat bättre konsumtionssignaler, medierubriker som kan skapas under höstens investerarkonferens, ännu fler ministerbyten och vinstupprevideringar.

Vi tror att det är rätt läge att nu gå in i Sydafrika och ta en position som del av tillväxtmarknadsexponeringen i en väldiversifierad portfölj. Sydafrika väger 6,5 procent i MSCI Emerging Markets. Rena Sydafrikafonder utanför landets gränser är mycket sällsynta, men det finns passiva börshandlade fonder, ETF:er, mot Sydafrika. I ett antal Afrikafonder utgör Sydafrika hälften av jämförelseindex, och ännu mer i andra.

En sådan investering ger dessutom exponering mot en rad spännande, men mer riskfyllda marknader (frontier markets), som vi i dagsläget har övervikt mot. Vi förordar aktiv Afrikaförvaltningoch att ta aktieexponeringar utan att valutasäkra.

Läs vår senaste strategirapport 

Ej kund – provläs här

Kund – Läs rapporten i Carnegie Online