Kronans öde avgörs på torsdag

Kronan pressas mot både euron och dollarn. Men nu kan vår valuta ha fallit färdigt – avgörande blir Riksbankens besked på torsdag.

Sedan april har kronan noterats i handelsintervallet 10,10-10,65 mot euron. Men förra veckan pressades vår valuta till ännu lägre nivåer och en euro kostade cirka 10,70 kronor – den högsta nivån sedan krisnoteringen på 11,65 under finanskrisen 2009.

Enligt Helena Haraldsson, makroekonom och omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, kan dock kronan ha fallit färdigt. Avgörande blir vilka besked Riksbanken lämnar efter sitt möte på torsdag.

– Det ska bli väldigt spännande att se, och stort fokus på om och hur Riksbanken kommenterar kronan. Riksbankens nuvarande räntebana indikerar en liten höjning i slutet av året, men två ledamöter sa redan i början av sommaren att de ville höja tidigare. Samtidigt har ECB under sommaren signalerat att man vill skjuter sin räntehöjning förbi sommaren 2019, säger Helena Haraldsson.

Hur agerar ni i förvaltning?

– Våra förvaltare har under året haft mindre svenska aktier än normalt, vilket varit framgångsrikt då den svagare kronan lyft avkastningen på utländska aktier. Men nu har vi valt att halvera undervikten mot svenska aktier – en anledning är att vi tror kronan har fallit färdigt.

Vad är orsakerna till att kronan har pressats?

– Det finns flera förklaringar – främst Riksbankens minusränta, men även den globala handelsoron och oron på den svenska bomarknaden. Tyvärr kan även vissa datapunkter spela roll, som den mycket svaga detaljhandelsförsäljningen i juli. Siffran kan tolkas som en svagare konjunktur, men kom ihåg att juli var oerhört varmt.

Vilken roll spelar riksdagsvalet?

– Valosäkerheten ökar ju inte kronans attraktionskraft. Skulle Sverigedemokraterna bli största parti kan vi internationellt bli jämförda med Italien med ett oerfaret, populistiskt parti i vågmästarroll. Dessutom kan reformer som en extra semestervecka kanske upplevas som oansvariga. Samtidigt är det ovanligt, historiskt sett, att val ger några större rörelser på börs, valutor eller räntor.

Hur är det med dollarn mot kronan?

– Dollarn är också dyr och kostar i dag mer än 9 kronor. Utveckingen framåt är dock mer svårbedömd. Dollarn är känslig för handelsoron – en mildare ton mellan USA och Kina skulle kunna försvaga dollarn medan en hårdare ton skulle kunna stärka den.