”Klockan tickar för britterna”

Oktober blir en avgörande månad i brexit-förhandlingarna mellan britterna och EU. Här svarar Henrik von Sydow på frågor om vad du som privat investerare ska känna till om läget i brexit-förhandlingarna. 

Vilken är den senaste utveckling i brexit-förhandlingen?

– Det är en ”ny dynamik” i samtalen efter Theresa Mays ändrade kurs mot en mer mjuk brexit vid hennes tal i Florens för en vecka sedan. Där öppnade May för brittiska betalningar till EU-budgeten och en övergångsperiod där britterna stannar kvar i den inre marknaden.

– Samtidigt måste det i oktober snabbt göras stora framsteg i frågor om britternas finansiella EU-nota, villkoren för EU-medborgare i Storbritannien och gränsen till Irland. Först därefter kan förhandlingarna gå vidare till den framtida ekonomiska relationen och besked om en övergångsperiod som ger ett mer ordnat utträde. Det skulle lugna både företag och investerare. 

Vad är din bild av hur det brittiska näringslivet i ser på brexitförhandlingarna?

– Mitt intryck är att allt fler multinationella företag med verksamhet i Storbritannien nu börjar ställa frågor om olika worst case scenarios och prövar möjliga handlingsplaner för att undvika ekonomisk skada. Flera företrädare för multinationella företag, till exempel Astra Zeneca, uppger också att besked om vad brexit betyder börjar brådska.

Hur brådskande är det med besked?

– Många företag med verksamhet i Storbritannien uppger att de önskar sig mer klarhet och förutsägbarhet helst före årsskiftet. Det finns alltså ett fönster på några månader innan företag tvingas aktivera planer för att undvika negativa konsekvenser vid ett worst case-scenario. Så klockan tickar för britterna.

Vilka besked efterfrågas av näringslivet?

– Det varierar naturligtvis från sektor till sektor, genomgående efterfrågas besked om det blir en övergångsperiod och vad den i så fall innebär. Ett besked om övergångsperiod minskar risken för att britterna kraschar avtalslöst ut ur EU. Ju tidigare besked om en övergångsperiod kommer desto bättre för företag med verksamhet i Storbritannien.

Vad ska investerare spana efter i nyhetsflödet om brexit?

– Titta nu på hur företag faktiskt agerar på informationen som kommer från förhandlingarna i oktober. Titta särskilt på de internationella bankerna som har stor analyskapacitet och agerar snabbt. Deras faktiska agerande indikerar om brexit blir ”hårt” eller ”mjukt” för den brittiska ekonomin.

Vilka datum blir avgörande framåt?

– Med start i går och fram till 4 oktober pågår Torys partidagar i Manchester. Det mötet avgör premiärminister Teresea Mays ställning och kan ytterligare ringa in den brittiska förhandlingspositionen.  Nästa förhandlingsrunda i Bryssel mellan Storbritannien och EU startar den 9 oktober. Sedan träffas EU:s stats- och regeringschefer för toppmötet den 14 oktober. Vid toppmötet prövas om förhandlingarna nått ”tillräckliga framsteg” för att gå vidare till nästa steg med fokus på den framtida ekonomiska relationen och vilket handelsavtal som ska gälla mellan Storbritannien och EU.