Kina – den tudelade ekonomin

Efter börsturbulens och devalvering: Hur är tillståndet i Kinas ekonomi? Vilka blir konsekvenser för Sverige? Och hur ser investeringsmöjligheterna ut? Dessa frågeställningar diskuterades av tre Kinaexperter under ett seminarium på Carnegie Privatbank förra måndagen. 

Kinaexperterna Gunnar Påhlsson, Sylvia Schwaag Serger och Frédéric Cho. Moderator: Henrik von Sydow (längst till höger).

Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, beskrev Kinas omvandling från en stark tillväxtmotor till en konsumtionsinriktad nation.  Tillväxttakten har onekligen mattats av, påpekad han, men samtidigt är ekonomin tudelad.

– Den nya ekonomin står för de tjänste- och teknikinriktade sektorerna. Om du ser på detaljhandeln upprätthåller den samma tillväxttakt som tidigare, sa han.

Gunnar Påhlsson, Asienförvaltare på Carnegie Fonder, delade bilden. Han beskrev Kinas resa från att under 30 år varit världens verkstad, till att svänga om drivkrafterna mot inhemsk konsumtion, då landet i samband med finanskrisen upptäckte att det inte gick att vara så beroende av utlandet.

– Kinas ekonomi är mitt inne i en stor strukturomvandling, där vi ser problem för den gamla ekonomin med tillverkningsindustri och råvarubolag – de tunga cykliska branscherna, där det är svårt att hitta bra bolag.

Han beskrev vidare att köpvärda kinesiska bolag i dag ofta återfinns i ”den nya ekonomin”.

– Det är privata entreprenörsdrivna bolag, ofta i nya branscher som inte fanns för fem-tio år sedan. Det handlar om serviceindustri, konsumtion, e-handel, media, hälsovård, sjukvård, läkemedel och hållbar energi.  Ofta är dessa bolag mindre, ägs inte av staten och är inte alltid noterade på börsen.

Seminariets tredje talare, Sylvia Schwaag Serger, professor vid Lunds ekonomihögskola och internationell strateg vid Vinnova, poängterade att Kina sedan länge förstått att man inte kan förlita sig på traditionell, kapitalintensiv och miljöförstörande tillväxt. I snart tio års tid har landet därför satt innovation i fokus för att driva sin utveckling.

Hon poängterade vidare att det är problematiskt att vi i Sverige inte har ett mer strategiskt förhållningssätt till Kina.

– Kina är här för att stanna, tillväxten kommer att bli lägre men det minskar inte landets betydelse för företag eller världsekonomin. Att samarbeta med kinesiska bolag, forskare och studenter är det nya normalläget och det måste vi vänja oss vid mycket snabbare än vad vi gjort hittills i Europa, sa Sylvia Schwaag Serger.