Investeringsåret 2019

Har aktiemarknaden diskonterat en recession för tidigt? Är krisen för H&M och detaljhandelssektorn över? Kommer Amazon göra entré på den svenska marknaden 2019? Hur är temperaturen på den svenska fastighetsmarknaden? Och hur påverkas Sverige av Brexit, egentligen? Det var några av frågorna som besvarades på Carnegies seminarium ”Investeringsåret 2019”.

På bilden ovan detaljhandelsanalytiker Niklas Ekman, Carnegie.

I fredags anordnade Carnegie Private Banking en fullmatad förmiddag på temat ”Investeringsåret 2019” med våra ledande investeringsstrateger, topprankade bolagsanalytiker samt Sveriges ledande Brexit-expert Erik Lagerlöf, verksam på advokatfirman Vinge.

Carnegies topprankade detaljhandelsanalytiker Niklas Ekman, som var först ut bland aktiemarknadens analytiker att förutspå klädjätten H&M:s motgångar och mycket svaga kursutveckling de senaste åren, levererade en fortsatt avvaktande syn för såväl H&M som detaljhandelssektorn.

Detaljhandeln är och har varit under stor press de senaste åren, trots att det ur ett konsumentperspektiv är ett gynnsamt klimat med väldigt låga räntor, låg arbetslöshet och en stigande disponibel inkomst. Förutom ett förändrat konsumtionsmönster har framväxten av online kraftigt påverkat sektorn under de senaste åren.

Fortsatta utmaningar för H&M

Enligt Niklas Ekman har online blivit en extra kostnad för detaljisterna och skapat ett enormt reatryck i butikerna. Från och med 2017 har försäljningen online vuxit på bekostnad av försäljningen i butik. Även 2019 kommer bjuda på en fortsatt volatil resa för detaljhandelsbolagen på börsen, inklusive H&M.

– H&M:s försäljning i jämförbara butiker är fortsatt kraftigt ner jämfört med föregående år, vilket dessutom ska sättas i relation till lätta jämförelsetal. Där ser vi ingen stor förbättring, sa Niklas Ekman.

Huvudägaren Stefan Perssons har varit aktiv med att köpa aktier i H&M under de senaste tre-fyra åren. Insiderköpen accelererade under 2018 och har tillsammans med IKEA:s inträde på ägarlistan periodvis lyft H&M-aktien på spekulationer om ett gemensamt utköp av H&M från börsen.

– Det bedömer jag som ett väldigt osannolikt scenario. Det skulle kosta 160-170 miljarder kronor och vad skulle syftet vara med det när de redan har full kontroll över bolaget? Ett utköp skulle kräva extern finansiering och då skulle H&M få en jobbig kravställare i bolaget. Om de skulle köpa ut H&M från börsen skulle det kraftigt öka familjens risk samtidigt som inflytandet skulle minska. Jag tror Stefan Persson köper aktier för att visa att man tror på bolaget, dels externt men även internt, sa Niklas Ekman.

Är 2019 året då Amazon kommer till Sverige och vilka konsekvenser får det?

– Jag tror Amazon etablerar sig i Sverige under 2019. De bolag som påverkas mest är Qliros e-handelsverksamhet och finländska Verkkokauppa. Bland de traditionella bolagen tror jag aktörer som Clas Ohlson kan påverkas mycket men jag bedömer att effekten kommer vara liten bland klädbolagen.

– Jag tror att aktierna i onlinebolag som Bygghemma och Boozt kommer ta stryk vid ett Amazon-inträde, men jag tror inte dessa bolag kommer tappa särskilt mycket volym till Amazon, sa Niklas Ekman.

Mild recession inprisad i verkstadssektorn

Verkstadsanalytikern Johan Wettergren bjöd på något mer positiva tongångar trots det markant förändrade sentimentet i verkstadssektorn, där värderingen fallit med cirka 30 procent det senaste året.

– Vår slutsats är att en mild recession redan är diskonterad för sektorn som helhet. Det aktiemarknaden förbereder sig på är att vi analytiker ska börja revidera ner våra vinstprognoser för verkstadsindustrin. Givet att aktiekurserna har fallit fritt är det bara att konstatera att någon uppenbarligen har väldigt fel: aktiemarknaden eller analytikerna.

Rekordnivåer på svensk fastighetsmarknad

Mest optimistisk bland bolagsanalytikerna var Fredrik Cyon, Carnegies fastighetsanalytiker som lyfte fram att vakansgraden på kontorssidan på den svenska marknaden aldrig har varit så här låg på tjugo år.

– Det är en väldigt stor brist på lokaler vilket har drivit upp hyrorna till rekordnivåer. Det som skiljer den här fastighetscykeln från 80-talet och den vid millennieskiftet är att nytt utbud har varit förhållandevis begränsat. Det kan tyckas märkligt men en stor anledning är att det är brist på byggbar yta i storstäderna.

Storbritannien är Sveriges främsta bundsförvant i EU

Erik Lagerlöf, jurist på advokatfirman Vinge och adjungerad professor vid Handelshögskolan, menar att det finns en missuppfattning i Sverige att Brexit bara handlar om tullar, export och import av varor till Storbritannien. I princip alla affärs- och handelsrelationer idag mellan Sverige och Storbritannien hanteras av EU-regler. Det handlar även om tjänster, dataöverföring, investeringsskydd, moms, konkurrensregler och beskattning för att nämna några fler områden.

– För Sverige som land får Brexit stora konsekvenser. Storbritannien är vår absolut bästa vän i EU, vi röstar som dem i 90 procent av alla frågor i Europarådet. Storbritannien är den främsta företrädaren för fri handel i EU. Sverige tillsammans med Danmark är nu de enda länderna som inte har någon ambition att gå med i euron. Hur ska Sverige och Danmark stå emot när Tyskland och Frankrike gör gemensam sak och vill förändra eurozonen?

Svåraste geopolitiska året på två decennier

Makrostrategen Helena Haraldsson såg inget direkt fyndläge på börsen med motiveringen att vinstvarningarna duggar tätt och att det finns risk för fortsatta nedrevideringar av analytikernas vinstestimat. Den osäkra miljön ger dock goda tradingmöjligheter där det gäller att vara aktiv och selektiv. Omvärldsstratgen Henrik von Sydow identifierade risker och affärsmöjligheter inför det han kallade det svåraste geopolitiska året på två decennier och hur bland annat aktiemarknadens förändrade syn på Donald Trump påverkar börsen.

Teknisk analys: konsumentsentimentet pekar fortfarande uppåt

Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, visade på vikten av att undvika stora förluster om investeraren inte har en väldigt lång investeringshorisont. Han upprepade sin tidigare syn att den långa trenden pekar neråt sedan ett antal månader tillbaka. Positivt ur börssynvinkel var att Johnny Torssell inte såg några säljsignaler i index för konsumentförtroende eller arbetslöshet.

Evenemanget i sin helhet finns att tillgå i efterhand för kunder i Carnegie Private Banking.