Indikationer om ny förmögenhetsskatt

Regeringen ser ett allt större problem med kapitalvinsternas fördelning och kopplar utvecklingen till skattesystemet. Det kan inte uteslutas att regeringen överväger en ny förmögenhetsskatt, skriver Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking och tidigare ordförande i riksdagens skatteutskott.

Finansminister Magdalena Andersson har efter väljarnas revolt mot etablissemanget i fjol gradvist skärpt språkbruket om förmögenhetsfördelningen i Sverige. 

”Med den politiska utveckling som vi ser i Storbritannien och USA, tycker jag att de rikaste procenten även i Sverige borde oroa sig för de ökade klyftorna”, sa Magdalena Andersson i DN (29 december) och varnade för att i länder som dras isär så ökar populism som ekonomisk risk.

I DI (2 januari) skrev finansministern att ”de ökande inkomstklyftorna är en av regeringens viktigaste prioriteringar under 2017” och konstaterade att regeringens politik inte har räckt till. Det signalerar förberedelser för nya förslag. 

För att bedöma vilka förslag som övervägs så bör vi lyssna till vilka problem regeringens företrädare lyfter. Hur statsråd beskriver ett problem avslöjar ofta vilken åtgärd som förbereds. Ju mer konkret problemet beskrivs, desto mer avslöjas om åtgärdens utformning. Finansdepartementets statssekreterare Leif Jacobsson gav den 25 januari en presentation i riksdagshuset om regeringens framtida skattepolitik.

”Skattesystemets omfördelande effekt har minskat”, konstaterade statssekreteraren.

”Det är tydligt att kapitalvinsterna har koncentrerats till en mindre del av befolkningen. Vi ser en rejäl förändring med ökad koncentration av kapital till människor som redan har de allra bästa förutsättningarna ”, sa statssekreteraren och redovisade statistik från Finansdepartementet om hur kapitalvinster koncentreras till topp 10 procent och topp 1 procent av befolkningen. 

Hur regeringen beskriver problemet kan tolkas som ett sätt att öka efterfrågan på och acceptansen för en ny skatt på höga kapitalinkomster.  

Just regeringens fokus på hur kapitalvinsterna fördelas indikerar att en kapitalskatt inte ska träffa sparare brett, som exempelvis  höjd skatt på investeringssparkonton, utan riktas mot höga kapitalvinster – i vardagligt tal en ny förmögenhetsskatt. Något sådant förslag finns inte förberett i Finansdepartementet, ett genomförande tar tid och måste först utredas. En sådan utredning skulle kunna tillsättas under året för att få stöd från Vänsterpartiet för höstens budgetförslag och ge ett förberett förslag att driva i valrörelsen 2018.

På direkt fråga om det är aktuellt med en ny förmögenhetsskatt kommer finansministern svara avvisade, till dess överenskommelse nåtts i regeringen och med dess samarbetsparti. Samtidigt bör kunder hos Carnegie Private Banking vara medvetna om att regeringen nu uttrycker ett växande problem med fördelningen av kapitalvinster och att det kopplas till att skattesystemet anses ha blivit mindre omfördelande. Det kan få konsekvenser för beslutsfattande om exempelvis när generationsskiften bör genomföras. Carnegie Private Bankings skattejurister följer utvecklingen av skattesituationens förskjutning och uppdaterar våra kunder löpande.

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts