Höjd skatt på ISK

Magdalena AnderssonRegeringen, med finansminister Magdalena Andersson, föreslår höjd skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Det ger förtroendet för kontinuiteten i strukturerna en törn – däremot kommer skärpningen sannolikt inte förändra valet av kapitalstruktur för det stora flertalet, skriver Carnegies skatterådgivare. 

Regeringen meddelande i ett pressmeddelande på lördagen att höstens budgetproposition innehåller förslag om en ny skattehöjning på sparande i ISK och kapitalförsäkring. Skatten tas ut genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslånteräntan plus 1 procentenhet, i stället för i dag med plus 0,75 procentenheter. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 januari 2018.

Den föreslagna skattehöjningen beräknas dra in 790 miljoner kronor. Skattehöjningen får som enskildhet betraktas som marginell. Samtidigt får förslaget tillsammans med den tidigare skattehöjningen 2016 på ISK och kapitalförsäkring betraktas som del i ett trendskifte mot något högre kapitalbeskattning i Sverige. När investeringssparkontot infördes var skatten kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan. Det som är oroväckande är att förtroendet för kontinuiteten samt förutsägbarheten vad gäller beskattningen inom ramen för ISK och kapitalförsäkring kommer att få sig en törn.

Däremot kommer skärpningen av beskattningen inom ramen för ISK och kaptialförsäkring sannolikt inte förändra valet av kapitalstruktur. ISK kommer trots förändringen vara kostnadseffektiv och främja enkelhet. Skälet till detta är att skattehöjningen inte är tillräckligt dramatisk, samtidigt som statslåneräntan fortsatt är mycket låg. De som i dag förvaltar kapitalet nära brytpunkten kommer naturligtvis att se över sin situation. Men denna grupp är relativt sett liten, då de flesta redan har valt att separerat den del av portföljen med lägre risk till den konventionellt beskattade delen.

Så länge statslåneräntan befinner sig på dagens låga nivåer, samt regelverket inte innehåller några övriga avgifter, exempelvis avgifter för kontoföring, flyttkostnader etc, är ISK trots förändringen i skattelagsstiftningen ett bra alternativ till den konventionella kapitalvinstbeskattningen.

Skattejuristerna på Carnegie Private Banking bevakar löpande skatteförslag som berörs våra kunders finansiella intressen. 

Regeringens budgetproposition ska presenteras i sin helhet den 20 september.