Hur påverkar oljepriset börsen?

Är ett sjunkande oljepris positivt eller negativt för börsen? Svaret är att det varierar med humöret, skriver Carnegie Privatbanks tekniska analytiker Johnny Torssell.

FRÅN JUNI I FJOL fram till januari i år föll oljepriset med cirka 60 procent. I sambandmed detta kraftiga prisras fick jag en hel del frågor om hur oljepriset påverkar börsen.I mitt arbete som teknisk analytiker tar jag min utgångspunkt i psykologiska faktorer.Jag återkommer snart till den specifikafrågan om oljan, men låt mig först förklara skillnaden mellan en analys med en teknisk och en fundamental utgångspunkt.

I DEN TEKNISKA skolan använder vi prisserien över det vi avser att analysera, så kallad intramarket-data, som grund för vårprognos. Ska vi analysera börsen, tittar vi således på index- och kursutveckling. Vid en analys med fundamental ansats utgår man däremot från extramarket-data, det vill sägaen exogen variabel, och antar att det finns en korrelation mellan den slutsats man drar och det man egentligen avser att analysera. Den som analyserar Volvo tittar exempelvis på lastbilsförsäljningen i Europa eller konjunkturen i USA. Svagheten i detta tillvägagångssättär att utrymmet för felkällor är större. Dels kan prognosen i sig visa sig felaktig,vilket den förstås också kan vara i den tekniska analysen, men dessutom kan korrelationen vara satt ur spel.

SÅ HÄR KAN det gå till. Följande uttalande gjorde en aktiestrateg i Dagens Industri 2008: ”Vi tror att oljan ska ned och därför är vi positiva till börsen.” Prognosen för oljan (med extramarket data) visade sig vara korrekt,oljan föll mycket riktigt, men strategen fick ändå fel i nästa steg – eftersom börsen inte gick upp utan ner. Korrelationen mellan oljan och börsen visade sig inte längre råda.

I DIAGRAMMET nedan till höger ser vi tydligthur den historiska korrelationen mellanS&P500 och oljepriset jämviktspendlar åren1990–2015. Hur oljepriset påverkar börsen beror alltså på i vilken psykologisk börsfasmarknaden befinner sig. Känslor har nämligenett fantastiskt sätt att maskera sig som logiska argument och vi anpassar vår argumentation till den psykologi som vi förnärvarande har. När vi är positiva tolkar vi ibland till och med negativa variabler somnågot positivt. Ta rubriken ”Börsen upp påförväntningar om nytt stimulanspaket”. Manhade lika gärna kunnat skriva: Börsen upppå förhoppningar att ekonomin försvagas.

MED ANDRA ORD är ett fallande oljepris positivt för börsen om vi aggregerat är positiva,och negativt om vi i stället är aggregerat negativa. Argumenten brukar se ut ungefärsom i tabellen nedan.Just nu har vi en aggregerad optimism, och ett fallande oljepris i detta läge tolkas företrädesvis positivt. Skulle psykologin förändras kommer inställningen till riktningen i oljan också att förändras och därmed argumentationerna.

JAG UPPHÖR ALDRIG att fascineras av definansiella marknaderna. Det är nog därförmitt jobb är så otroligt intressant!

 

  När oljepriset stiger:  När oljepriset faller:
Vid aggregerad optimism Ett stigande oljepris är en indikation på att tillväxten är bra – börsen ska upp. Ett fallande oljepris är positivt för ekonomin då konsumenten får mer i plånboken och inflationsförväntningarna faller – börsen ska upp.
Vid aggregerad pessimism Ett stigande oljepris är negativt för ekonomin då det hämmar tillväxten – börsen ska ned. Ett fallande oljepris är negativt därför att det är en indikation på att tillväxten bromsar in – börsen ska ned.