”Den stora risken ligger i en eskalering”

Hotet om globalt handelskrig har präglat de finansiella marknaderna och skapat rubriker i affärspressen över veckoslutet. Här svarar Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow på frågor om den höjda konfliktnivån och riskerna för en eskalering.

USA:s president Donald Trump har aviserat importtullar på stål med 25 procent och 10 procent på aluminium. Hur påverkar det investeringsklimatet?

– Bara rubriker, retorik och tweets om handelskrig påverkar investeringsklimatet negativt. Till exempel har Electrolux valt att frysa en planerad miljardinvestering i USA. Vi ser också att hotet om handelsfriktion finns på de finansiella marknaderna med risken för att den globala tillväxten minskar samtidigt som börsföretagens kostnader att manövrera en mer komplex handelsmiljö ökar. Allt slår mot bolagens vinster.

Vilka händelser i veckan kan spela roll för hur beslutet utformas?

– Det är aviserat att Donald Trump ska fatta det formella beslutet om tullarna i Washington nu på torsdag. På onsdagen möts EU-kommissionen i Bryssel för att pröva både möjliga skyddsåtgärder och motåtgärder samt förbereda en stämning i WTO mot det väntade beslutet. Handelskommissionär Cecilia Malmström spelar en central roll vid det mötet.

– På tisdag träffar dessutom den svenska statsministern Stefan Löfven den amerikanska presidenten i Vita huset. Det blir första tillfället en EU-ledare träffar Donald Trump efter att tullarna aviserades förra veckan. Det samtalet blir förstås mycket viktigare och mer uppmärksammat än vad Stefan Löfven trodde när mötet planerades. Med Stefan Löfven följer dessutom en relativt stor näringslivsdelegation bestående av bland andra Jacob och Marcus Wallenberg, Volvo AB:s vd Martin Lundstedt och Saabs vd Håkan Buskhe.

Vad ska investerare följa nu?

– Viktigt nu är att bevaka både om och exakt hur ett eventuellt beslut om amerikanska tullar utformas. Ännu har vi inte sett ett formellt beslut om stål- och aliminiumtullar och det pågår en intensiv sista minuten-lobbying i Washington mot förslaget från både ledande republikaner, delar av administrationen och dessutom en mycket hård kritik från USA:s närmaste allierande, Kanada, EU, Japan och Sydkorea.

– Den stora risken för investeringsklimatet ligger i en eskalering av handelskonflikter med en spiral av åtgärder och motåtgärder. Det vore mycket illavarslande både för världsekonomins tillväxt och ökad risk och kostnader för nordiska börsbolag.  Så investerare bör också följa vilken respons EU och Kina förbereder. Titta efter tecken på de-eskalering som vore lugnande för både marknader och många nordiska bolag.

Vad vet vi om möjliga motåtgärder från EU och Kina?

– Det är svårt att spekulera i och ännu svårare för marknaden att prissätta protektionistiska åtgärder som ännu inte är aviserade. I en spiral av åtgärder och motgärder råder en hög grad av osäkerhet om vilka geografier och marknader, vilka sektorer och vilka enskilda produktgrupper som kan omfattas. Ingen sektor går säker.  

– Möjliga motåtgärder också kan handla om annat än rena tullar, så kallade icke-konventionell protektionism, eller ”icke-tariffiera” åtgärder. Protektionism finns också till exempel ökat statligt stöd till egna företag, hårdare regler kring offentlig upphandling och skärpt tillämpning av immaterialrätt och reglering av dataflöden. Både Kina och USA tävlar om att dominera nya teknologier som AI och hantering av stora datamängder. Reglering av dataflöden, så kallade digitala tullmurar kan bli nästa front i en konflikt mellan USA och Kina.

Henrik von Sydow har tidigare listat processen kring Trumps utrikeshandelspolitik som den enskilt största geopolitiska risken för nordiska investerare 2018. Läs hans artikel från årsskiftet här