Guldet laddar för uppgång

Det är bottenkänning i guldet, som gått ned runt sex procent sedan toppen i april. Flera variabler talar just nu för att en snar vändning, och en upptrend som kan pågå i ett antal månader, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.  

Vi har nu ett läge där såväl cykelanalysen som våganalysen och sentimentsanalysen visar att guldet borde bottna och därefter starta en uppgång som kan hålla på i ett antal månader.

Det första jag noterar är att guldet har bildat fem vågor ned från toppen. Efter fem vågor ned brukar vi få en uppgång.

Även 22-veckorscykeln visar att guldet borde upp. Under de senaste tio åren har jag navigerat efter att guldet uppvisar en tendens att notera viktiga bottnar med ett intervall på i snitt 22 veckor. När en botten träffas räknar jag alltså med att nästa botten i snitt ska träffas 22 veckor senare. I diagram nedan ser vi denna tydliga puls eller rytmik, även om det naturligtvis inte är någon exakthet. Det har nu gått 23 veckor sedan den senaste botten träffades och det är alltså hög tid för en viktig botten.

En tredje orsak till min optimism är sentimentet. I slutet på förra veckan visade Daily Sentiment Index att vi bara hade 10 procent optimister i guldet. Vi vet att det brukar toppa när nästan alla är optimister och bottna när de flesta är pessimister.

Jag siktar på en uppgång i guldet mot i första hand 1316-1326 dollar per ounce, men kanske ända upp mot 1365-1370. Det kanske mest spännande scenariot bildas om det långsiktiga motståndet vid 1370-området passeras. Då effektueras nämligen en långsiktig köpsignal med förutsättningar för en uppgång mot 1450-området och kanske ännu högre.

Carnegie Private Bankings diskretionära portföljer tog förra veckan en position i guldet.