”Ingen recession närmaste året”

Vi befinner oss i en korrektion och inte i en ”bear market” på börsen. Det menar Michael Grundberg, aktiestrateg på Carnegie som gästade Omvärldspodden.  Han har över 30 års erfarenhet från aktiemarknaden, dessutom rankad som den bäste inom makroanalys och strategi bland institutionella kunder i Sverige. Han är också känd som en av grundarna, och G:et i finansfirman ABG.

Är vi nu i början av en större börsnedgång eller är detta en mer hanterbar korrektion?

Jag tror vi kommer att betrakta det här i efterhand som en korrektion d.v.s. att det inte blir en stor och global börsnedgång på minst 20 %, det man brukar kalla för ”bear market”. Vi kommer troligtvis få en uppstuds så småningom med nya toppar. Men vi är troligtvis i den senare fasen i en lång uppgång tillägger Michael Grundberg.

Även om jag skulle ha fel så brukar en ”bear market” byggas upp gradvis så man kommer kunna ha fler chanser att ta sig ur marknaden.

Vilka faktorer talar för en korrektion?

– Mycket baseras på hur det sett ut historiskt. De indikatorer, som man brukar titta på som vid tidigare börstoppar sänt varningssignaler, är bla realräntor, avkastningskurva, sysselsättningsutveckling, inköpschefsindex, bostadspriser etc. Dessa indikatorer flaggar inte någon varning i det här läget utan pekar mot att det ligger något år framåt i tiden. Den viktigaste drivkraften som jag ser det är vinstutvecklingen där vi ser att vinsterna stiger. Sen har vi fortfarande räntor på väldigt låg nivå vilket är ytterligare en viktig faktor som talar för en korrektion snarare än ”bear market” menar Michael Grundberg.

Varför ser du ingen recession i korten trots spridda konjunktursignaler?

– En recession beror oftast på att man haft någon form av överexpansion till att börja med. En liknelse är att om man sprungit för fort så brukar man bli trött. Har man istället sprungit långsamt så brukar man kunna hålla ut mycket längre och det är en viktig faktor. En annan faktor är att vi inte sett någon stor kreditexpansion som också brukar vara en viktig signal. Jag har svårt att se en recession närmaste året då centralbankerna inte trycker till bromsen tillräckligt när vi har så låga räntor säger Michael Grundberg.

Ingen recession och ingen ”bear market” enligt historiska erfarenheter, men finns det något som skulle kunna vara annorlunda denna gång?

– Så vitt jag vet så har politik aldrig startat en börsnedgång tidigare. Men det som sker i världen nu skulle kunna vara ett undantag.  I Sverige använder vi utrycket politik. Men i andra länder skiljer man på politik och policy, alltså faktiska åtgärder. Framförallt har president Trump gått från att vara retoriker till att faktiskt också vidta åtgärder. Vi har bl.a. sett skattesänkningar, tullar mot omvärlden särskilt Kina och bojkott mot Iran. När det börjar gå över till policyer så får det en tydlig påverkan på världsekonomin. Den sammanlagda effekten av tariffer och tullar skapar ett osäkert klimat för investeringar. Oljepriset går upp tack vare att man bytt fot när det gäller Iranfrågan och i Europa har vi t.ex. Italien och Brexit som två osäkerhetsfaktorer. Allt detta kan verka konjunktur och bolagsvinster säger Michael Grundberg.

Lyssna gärna på hela samtalet i avsnittet nedan: