Familjejuridiken viktig när du starta eget

Har en god affärsidé och viljan att starta företag fått fäste under sommaren? Fint! Ett tips är att redan från början förutse hur  starten av ett nytt bolag kommer att påverka dig och din familj, skriver Carnegies familjerättsjurist Susanne Forsman. 

Mitt rådet blir att fundera igenom alla tänkbara situationer innan du startar bolag. Tala gärna tillsammans med din partner med en familjerättsjurist för att belysa alla sidor. Nedan har jag samlat några centrala aspekter.

Aktieägaravtal. Om du har en eller flera kompanjoner bör du se över bolagsordningen och skriva ett aktieägaravtal för att reglera vad som ska ske om ni vill gå skilda vägar eller en delägare dör. För vad händer om en make ärver hälften av aktierna i bolaget? Eller om dina omyndiga barn ärver aktierna? Vem ska då företräda dem och ska de ta aktiv del i driften av bolaget? Många aktieägaravtal innehåller föreskrifter om förköpsrätt och hembud. Fundera överhur det skulle påverka familjen om det blir aktuellt att utöva en sådan rätt, exempelvis vid enskilsmässa eller ett dödsfall.

Makens engagemang och risktagande. Ofta står det i aktieägaravtalet att delägare förbinder sig att hålla aktierna i bolaget som enskild egendom. Det räcker dock inte för att aktierna verkligen ska bli enskild egendom utan det måste också upprättas ett äktenskapsförord och det kräver makens godkännande. Fundera därför över om det är ett villkor som du verkligen kan leva upp till. Många gånger är den ena makens engagemang i ett företag ett gemensamt beslut där den andre maken tar ett större ansvar för familjen under tiden.I en annan situation kanske maken tycker att det är obehagligt att riskera hus och hem för en investering i en nystartad verksamhet. Då kan det vara bra att maken äger den gemensamma bostaden som enskild egendom för att inte riskera att den pantsätts och försvinner i eneventuell företagskonkurs.

Pension och bodelning.Det gäller också att fundera över pensioner och försäkringar.Huvudregeln är att privata pensionsförsäkringar ska ingå i en bodelning medan tjänstepensioner ska hållas utanför. Är det rimligt att en make kan bygga upp ett stort pensionskapital som inte ska ingå i en framtida bodelning medan den andre makens mindre privata pensionskapital ska delas? Särskilda regler kan gälla för tjänstepensioner i fåmansbolag där ägaren har ett bestämmande inflytande. Kanske en god idé att vara förutseende och reglera dessa frågor i ett äktenskapsförord?