Investeringscase: Framtidens läkemedel

Det pågår en medicinsk revolution. Gendefekter orsakar många kroniska sjukdomar – effektiva engångsbehandlingar är nu inom räckhåll. Läkemedelsjättar hoppar på genterapi-tåget, vilket bekräftar potentialen. De bästa innovatörerna blir framtidens vinnare.

Tillväxtpotentialen för hälsovårdssektorn är en välkänd megatrend driven av åldrande befolkningar och västvärldens välfärdssjukdomar. Sjukvårdssystemet har stora kostnader för behandling av kroniska sjukdomar och samhällets produktivitetsförlust på grund av sjukskrivningar är också betydande. På ett individuellt plan får många patienter en drastiskt försämrad livskvalitet eller dör i förtid. Många sjukdomar har hittills inte kunnat botas, och åtskilliga av dem har genetiska orsaker – exempelvis vissa former av cancer.

Tanken på att kunna gå in och korrigera fel i arvsmassan som orsakar sjukdomstillstånd framstod länge som science fiction, men har börjat bli verklighet. Utvecklingen går i dag mycket snabbt. Genbaserad medicin öppnar möjligheten att identifiera och behandla sjukdomen vid roten. När forskningen har kommit längre skulle en engångsbehandling i princip kunna räcka för att bota en sjukdom.

Varför just nu?

Minst fem katalysatorer talar för att den genmedicinska sektorn kan utgöra en bra placering just nu:

  1. M&A: Att genbaserad medicin är hett bekräftas av att läkemedelsjättar gör förvärv för att positionera sig på vad de ser som nästa stora marknad inom hälsovård. Behandling av sällsynta sjukdomar sågs tidigare som ett ur affärssynpunkt ointressant område, men betraktas i dag som huvudsakliga utvecklingsområden för läkemedelsbolagen. Det talas om att sektorn går från att fokusera på blockbusters (storsäljare) till fokus på niche busters (läkemedel mot sällsynta 
  2. Insiders investerar: Intressant är också att forskare själva har startat bolag inom genmedicin – de som verkligen kan området satsar alltså sina pengar här. Två av CRISPR:s upptäckare, Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier, har grundat var sitt bolag: Mammoth Biosciences (som fokuserar på diagnosticering) respektive Crispr Therapeutics (som fokuserar på behandling). Flera bolag är redan på börsen och återfinns i läkemedelsfonder. Det pågår också en rad patentstrider vilket talar för att många av idéerna bedöms ha stor potential. 
  3. Godkännande av myndigheter: En stor händelse enligt experter var också när de två cheferna för USA:s läkemedelsmyndighet FDA och myndighet för medicinsk forskning NIH i somras skrev om nästa fas för mänsklig genterapi i välrenommerade New England Journal of Medicine1. De bedömde att genterapi har stor potential och kommer att utgöra en hörnsten i många behandlingar framöver samt att utvecklingen nu sker snabbt. De skrev att de nu är trygga med säkerhetsaspekterna för patienter och tester inom genbaserad cellterapi. Dessa uttalanden innebär enligt flera experter ett paradigmskifte inom detta läkemedelsområde. 
  4. Flera produkter i fas 3: I dag pågår runt 2 800 kliniska studier inom genterapi. Många av dessa är läkemedel och behandlingsformer i fas 3, och har alltså kommit långt i godkännandeprocessen. FDA har hundratals genterapiprodukter i fas 3 som ansökt om godkännande. 
  5. Biotech-sektorns svagare utveckling senaste halvåret: Både hälsovårdssektorn och biotech-bolagen i USA har de senaste månaderna pressats av oro för politiska reformer som kan ge ökad prispress. De främsta före-språkarna finns inom vänsterfalangen bland Demokraterna – att mittfårans Joe Biden nu kandiderar för att bli presidentkandidat som motvikt till vänsteryttern Bernie Sanders minskar oron något. Som graferna på sidan 41 visar har biotech-index släpat efter det senaste året, men gått bra över tid. Vi använder oss här av ett likaviktat biotech-index för att ge större vikt till mindre bolag där innovativa områden som genbaserad medicin ofta återfinns. Detta biotechindex har fallit nästan 15 procent det senaste året, samtidigt som S&P500 är upp 5 procent – ett intressant läge att ta exponering. 

Hur ska man investera?

Genbaserad medicin ligger i den absoluta framkanten av innovation inom hälsovårdssektorn. Trots att vi befinner oss i ett tidigt skede, visar de senaste årens stora framsteg i kombination med M&A-aktivitet att man redan nu ska positionera sig mot område. Risken är hög, men för ett område som har potential att från grunden förändra hur vi behandlar och botar sjukdomar är den möjliga uppsidan stor. Vi rekommenderar den långsiktiga investeraren att inkludera en exponering mot genbaserad medicin i portföljen. Gärna som en del i en bredare hälsovårds-investering som inkluderar större innovativa läkemedelsbolag för att erhålla bättre riskspridning och lägre volatilitet. Våra tidigare hälsovårdsrelaterade temainvesteringar, bland annat immunonkologi och diabetes, är alltjämt högst relevanta och kan ingå i en sådan portfölj. Bolag med stor exponering mot genbaserad medicin hittar vi främst inom biotech-sektorn. En investering i ett enskilt biotech-bolag är riskfylld då avkastningen ofta står och faller med resultatet i kliniska studier (man får en binär avkastning). I stället förespråkar vi att man investerar i en korg med ett flertal bolag för att diversifiera riskerna, eller kanske allra helst i en aktiv biotech-fond. Vi har tillsammans med vårt hälso-vårdsteam på Carnegie Analys tagit fram en korg med bolag som har ett särskilt fokus på genbaserade läkemedel.

Kontakta din rådgivare för mer information.