Även stora företag har varit små

Företag som växer skapar arbetstillfällen, nya innovationer och ökad konsumtionskraft. Entreprenören bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd i samhället. Detta är utgångspunkten till Carnegies engagemang för entreprenörskap och initiativet Framtidens Entreprenör, som syftar till att främja nyföretagande och lyfta fram småskaliga tillväxtbolag. Resultaten från våra tidigare deltagande företag ger mersmak.

Carnegie har ett långtgående engagemang för att stödja entreprenörskap. Entreprenörskap är del av bolagets DNA. Carnegies affär bottnar i förmågan att sammanföra kapital med bra och hållbara idéer. För att det ska förbli möjligt behövs en tillväxt av nya företag att göra affärer med och för kunderna att investera i.

Att stödja och lyfta fram framgångsrika, hållbara företag är också det bästa sättet för Carnegie att använda sin kunskap och sitt nätverk för att bidra till samhället. Detta har bolaget gjort under lång tid och på flera sätt. Tävlingen Framtidens Entreprenör är ett av dessa initiativ.

Framtidens Entreprenör är en tävling initierad av Carnegie och Svenska Dagbladet. Tävlingen arrangeras årligen och erbjuder en mötesplats för innovativa företagare och investerare. Tävlingen riktar sig till entreprenörer som driver ett företag med förutsättningar att bli framgångsrikt, långsiktigt hållbart samt unikt, men som saknar kapital och en bredare kännedom. Bolag i tidiga faser erbjuds kunskap och kapital, tillgång till pitchträning, exponering och investerarmöten.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Från starten 2014 till 2018 har Framtidens Entreprenör attraherat över 500 sökande företag, varav drygt 50 bolag har kvalificerat sig till att genomgå hela tävlingsprocessen. Bland dessa 50 företag har 76 procent ökat sina intäkter första året efter medverkan och hela 74 procent har fördubblat sina intäkter. Tillsammans har de skapat över 260 nya jobb de senaste fem åren och 81 procent av bolagen har knutit till sig externt kapital under resan.