Fem frågor om förslaget till nya kapitalskatter

I en färsk rapport från tankesmedjan SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) föreslås en ny kapitalbeskattning i Sverige, däribland avskaffande av ISK. Här svarar Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, på frågor om förslagens genomförbarhet. Henrik von Sydow var 2010-2014 ordförande i riksdagens skatteutskott.

Förra veckan presenterade SNS Konjunkturråd en ny rapport. Vad innehåller den i korthet?

– SNS föreslår att skatten blir 25 procent på alla kapitalinkomster och därmed avskaffas ISK och kapitalförsäkringar. Fastighetsskatten föreslås förändras och skärpas och SNS-ekonomerna vill att en ny skatt på stora arv och gåvor utreds. De höjda kapitalskatterna ska växlas mot sänkta toppskatter på arbete, säger Henrik von Sydow (bilden).

Är SNS-förslagen om fastighetsskatt och arvsskatt genomförbara?

– Nej, det är förslag som är mycket svåra att genomföra. I anslutning till presentationen avvisade både Moderaterna och Socialdemokraterna förslagen om återinförd arvsskatt och en ny fastighetsskatt.  Dessa båda skatter saknar legitimitet hos breda väljargrupper och det dämpar intresset hos de politiska partierna. Nya skatteförslag måste ofta passera ett acceptanskriterium, alltså vara möjliga att folkligt förankra.

SNS föreslår att ISK avskaffas, är det ett sannolikt scenario?

– Nej, sannolikheten att ISK avskaffas är nära nog obefintlig under den överskådliga framtiden. Det är endast Vänsterpartiet som driver ett sådant krav, sparformen är populär och ett avskaffande skulle slå mot hundratusentals småsparare.  Samtidigt är skattesatsen i ISK enkel att höja, så det finns skäl hålla koll på förslag som justerar skattesatsen i ISK. 

Vad driver den politiska dynamiken kring förslag om kapitalsskatter?

– Även om SNS-förslagen inte passerar genomförbarhetskriterier finns det skäl för investerare att vara vaksamma på förslag om kapitalskatter under valåret. De politiska partierna kan göra strategiska omslag utifrån en tilltagande diskussion om skevare förmögenhetsfördelning och koncentration av kapitalvinster. Jag har tidigare skrivit om drivkrafter som både kan aktivera och desarmera förslag om nya kapitalskatter (läs artiklen här).

– Därtill spelar också internationella trender och tryck in. Det blir till exempel viktigt att följa om den amerikanska skattereformen kan påverka den svenska skattesituationen.   

Just nu skapar regeringens förslag på exitskatt rubriker, vad händer med förslaget?

– Den 5 mars går remisstiden ut för Skatteverkets förslag om så kallad utflyttningsskatt (läs om förslaget här). Då ser vi responsen på förslaget från remissinstanser och juridiska experter. Därefter avgör regeringen om och hur den går vidare med förslaget. Carnegie Private Bankings skattejurister bevakar förslag som påverkar skattesituationen för ägare och entreprenörer och uppdaterar våra kunder vid aviserade förändringar. 

 

    Carnegie Private Banking  där kunskap och kapital möts