Försäljning i fokus i Q3-rapporterna

Under de kommande 3 veckorna kommer 70 procent av bolagen på S&P500 rapportera. Utöver de aktuella resultaten kommer fokus naturligtvis att riktas mot företagsledningarnas framtidsutsikter för slutet på 2013 och in i 2014.

Precis som vid Q2-rapporterna är det försäljningstillväxten som kommer att vara central. Första halvåret 2013 växte bolagen på S&P500 försäljningen med endast 1 procent. Nu förväntar sig marknaden att försäljningen ska växa med 5 procent under Q3. Marknaden förväntar sig inte att bolagen ska lyckas höja sina redan höga marginaler ytterligare (legat relativt stilla de senaste 3 åren) och därför krävs det försäljningstillväxt för att försvara de allt högre värderingarna.

I dagsläget handlas S&P500 till ett framåtblickande P/E-tal om 14,7x, vilket är en uppgång med 14 procent sedan årsskiftet. Således förväntar sig marknaden vinsttillväxt, 11 procent för 2013 och 13 procent för 2014, och det kommer nog krävas för att marknaden ska kunna fortsätta upp. För det 3:e kvartalet specifikt har vinstförväntningarna på S&P500 fallit från 6,5 till 3 procents vinstökning inför rapportperioden, vilket förbättrat risk/reward något.