Fördel Europa!

Ett flertal faktorer talar i dagsläget för Europa: ECB:s företagsobligationsköp, bättre företagsvinster än förväntat och stabila makroindikatorer. En seger för stanna-sidan i Storbritanniens EU-omröstning, Bremain, vore ett gyllne läge för kontientens börser.

Den här veckan börjar ECB köpa företagsobligationer. Det är en helt unik åtgärd som bör ge stöd åt risktillgångar, även om kreditspreadar redan har gått starkt. ECB:s räntemöte på torsdag förväntas inte skicka några nya signaler.

Europeisk makrodata fortsätter också att förbättras. Barometrar ligger tryggt i expansionszonen, arbetslösheten faller i de flesta länder och bilförsäljningen pekar uppåt. Denna vecka kommer ny intressant data.

Vidare slog de europeiska företagsrapporterna för första gången på länge analytikernas förväntningar i den rapportsäsong som nyligen avslutades (undantaget teknologibolag). Vinsterna har främst lyfts av kostnadsbesparingar. Om inköpschefsindex ISM och jobbrapporten i veckan visar en positiv utveckling och därmed stärker dollarn, skulle vinsterna få ytterligare draghjälp.

Förra veckan ledde bankaktier uppgången. En högre sannolikhet för en räntehöjning från Fed i USA i sommar gav högre amerikansk långräntor, vilket är positivt för bankers lönsamhet. USA drog med sig europeiska bankaktier upp. Spanska Banco Popular gjorde en nyemission som visserligen pressade aktien kraftigt, men som inte smittade banksektorn i någon större omfattning. Detta var ett styrketecken.

Får vi ett Bremain i folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU skulle vi sannolikt få se inflöden till regionen. Särskilt då en räntehöjning väntar i USA och Kinas ekonomi är skör och väldigt stimulansberoende. Bremain vore alltså ett gyllene läge för börserna i Europa, särskilt för cykliska sektorer.

 

HELENA HARALDSSON