Entreprenörskatter heta i höst

Henrik von SydowENTREPRENÖRSKAP. Skatteklimatet för entreprenörer och ägande i Sverige kan förändras väsentligt i höst.  Här listar Carnegie Privatbanks omvärldsstrateg Henrik von Sydow vilka besked du som entreprenör och investerare ska ha koll på i höst. Framtidens optionsbeskattning, nya 3:12-regler och nya ränteavdragsregler för aktiebolag väntas.

Nya regler för optionsbeskattning: Remisstiden för utredningsförslaget om ny beskattning på incitamentprogram är precis avslutad. Det förslag som kritiserats hårt i media har fått än hårdare kritik av remissinstanserna. Vi kan sannolikt redan i regeringens budgetförslag som presenteras den 20 september vänta oss en indikation om hur regeringen avser gå vidare med förslaget. Här hittar du tidigare analys av utredningsförslaget.

Höjd skatt på ägande av fåmansbolag: Allra mest spännande i höst blir det förslag på förändringar för fåmansföretagare som kommer att presenteras av den så kallade 3:12-utredningen. Utredaren Christer Silfverberg ska ge förslag som leder till ökade skatteintäkter och minskar drivkrafter för så kallad inkomstomvandling – högre beskattad tjänsteinkomst omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomst. Här kan du läsa en tidigare analys om vilka förändringar som är att vänta. Senast den 1 november kommer förslaget som gäller utformningen av de så kallade 3:12-reglerna.

Skärpta regler för ränteavdrag: Till höstens agenda hör också om regeringen aviserar hur den planerar att lösa ränteavdragsfrågor för aktiebolag och hur regler som motverkar internationellt skatteundandragande ska införas utifrån internationella överenskommelser med OECD och EU. Besked om detta kan aviseras i regeringens budgetförslag den 20 september.

Ny finansskatt: Till vad som också berör entreprenörers möjlighet till finansiering hör utredningen om en ny skatt på den finansiella sektorn. Den finansiella verksamhetsskatten ska kompensera för sektorns momsbortfall. Frågan utreds av Christer Sjödin och ska presenteras senast den 1 november.

Så räkna med att skatterna på entreprenörer och ägande blir heta i höst.  Det är viktigt att ha handlingsberedskap för möjliga förändringar. Carnegie Privatbank bistår med stöd i samtal om ägarstrategier och skattesituationens förskjutningar.