En mer normal värld?

Vi kan vara på väg mot en period då högre långräntor och mindre centralbanksstimulanser är positiva för börserna – precis som före finanskrisen.

De senaste åren har vi på de finansiella marknaderna vant oss vid en rad samband som tidigare inte fanns. Men kanske normaliseras läget nu något då vi går ur en kris och tillväxten återhämtar sig. Samtidigt är det ännu långt ifrån högkonjunktur, även om de politiska riskerna efter årets första kvartal bör vara lägre: USA:s akuta skuldkris är troligtvis löst och det italienska valet överstökat. Vår bedömning är att vi får något högre obligationsräntor samtidigt som Federal Reserve kommer att signalera minskande stimulanser, något vi tror kan gynna börsen. Kanske kan börsen också gå hand i hand med en starkare dollar.

Vi tror att det gamla logiska samband som vi bland annat såg 2000–2009, där stigande räntor inte var ett hot mot börsen utan snarare sammanföll med en stigande börs, kan vara på väg att återetableras. Sedan mitten av november har de amerikanska statsobligationsräntorna stigit med 30 punkter till de högsta nivåerna på ett halvår, samtidigt som börsen klättrat uppåt med nästan 9 procent. Detta är logiskt. En bättre ekonomi bör leda till högre inflationsrisk och därmed högre räntor, men också till bättre vinstutsikter för företagen som i sin tur driver upp börsen.

Sedan finanskrisen hösten 2008 har Feds stimulanser, inte minst de extraordinära stimulanserna, gjort börsen glad. När protokollet från Feds senaste möte under 2012 släpptes framgick det att Fed övervägde att avbryta det senaste stimulansprogrammet, QE3, under 2013 – det vill säga i förtid. Denna nyhet var oväntad, men togs lite överraskande inte emot så negativt. Det gav en indikation om att det gamla logiska mönstret är på väg tillbaka. Om Fed inte anser att extra stimulanser behövs är det ett styrketecken för ekonomin. Historiskt har räntehöjningar gått hand i hand med en stigande börs tills de dämpande effekterna på ekonomin börjat anas. Vice versa sågs räntesänkningar som en följd av en oroande svag ekonomi, vilket ofta pressat ner börskurserna – tvärt emot vad vi varit vana vid de senaste åren.

Under åren sedan finanskrisen har orostider inneburit en fallande börs och en starkare dollar, eftersom dollarn har upplevts som en säker placering och ett sätt att undvika risk. Det syns ännu inga tecken på att detta mönster är på väg att brytas, men om läget generellt anses mindre osäkert skulle det kunna innebära att en samtida uppgång i aktier kan ske samtidigt som dollarn stärks. Detta var vanligt före 2008.

HELENA HARALDSSON