Virituella noteringsprocesser och noteringsrekord i Norge.

Läs intervjun med Eirik Vardøy, Investment Banking, Oslo om hur det är att arbeta på Investment Banking under ett år som präglats av digital transformation.


Eirik började på Carnegie via ett internship 2017 och sedan 2018 är han anställd inom Investment Banking där han arbetar med ECM.

– Jag började på Investment Banking 2018 och spenderade också sex månader i Stockholm som
del av ett internship. Sedan 2020 är jag en del av ECM-teamet i Oslo. Vi hjälper företag med finansiering genom till exempel börsnoteringar, nyemissioner eller ägarspridning.

Hur påverkade pandemin era möjligheter att ge bra rådgivning?
– Reserestriktionerna har tvingat oss att i grunden ompröva hur vissa processer bör utformas och har accelererat en digital transformation. Börsintroduktionen av Pepix i maj 2020 på Oslo Börs som markerade slutet på stiltjen för IPO:s, var också den första helt digitalt marknadsförda börsintroduktionen. Både våra analytiker och bolagets ledning kommunicerade uteslutande digitalt med potentiella investerare via Pepix egen videokonferensprogramvara. Alla noteringar sedan Pepix har i första hand använt digital kommunikation för att interagera med investerare och jag tror att ”virtuella” noteringsprocesser är här för att stanna då de verkligen ger en ”win-win”-situation med mindre resande, möjlighet att nå en bredare publik och mer effektiva processer.

Jag tror att ”virtuella” noteringsprocesser är här för att stanna då de verkligen ger en ”win-win”-situation med mindre resande, möjlighet att nå en bredare publik och mer effektiva processer.


Norge slog noteringsrekord mitt under pandemin, berätta om hur året har varit?
– I Norge har Euronext Growth (tidigare Merkur Market) haft en explosiv utveckling som noteringsplats för företag. Det är en handelsplattform som drivs av Oslo Börs som i sin tur ingår i Euronext. Kraven för notering är något mindre omfattande än för huvudbörsen och det lockar många spännande tillväxtföretag som annars kunde ha tvekat inför en fullständig börsintroduktion. Bara under 2020 började nästan 50 nya företag handlas på Euronext Growth Oslo jämfört med cirka 10 tidigare år. Inom ECM har vi i allmänhet haft en mycket hög volym av transaktioner under 2020 och det är glädjande att Carnegie tog sin beskärda del. Vi deltog i, eller ledde, 86 ECM-affärer i Europa 2020 vilket var fler än någon annan investeringsbank.