En dyster oktoberbörs har följts av en rekyl

Den initiala orsaken till att USA-börsen föll som mest 10% förra månaden var att räntorna stigit och vice president Pence talade om att Kinas framfart måste begränsas vilket låter mer som ett andra kallt krig, inte bara en handelskonflikt. Men ännu viktigare var att vinstutsikterna började ifrågasättas.

Tillväxtsignalerna är mer spridda och svagare, främst i Europa och Asien. Även om bolagens rapporterade vinster var bättre än förväntat så gav flera bolag signaler om svagare utsikter på kort sikt – vilket resulterade i stora aktiekursfall och fler sänkta analytikerprognoser. Även bland techbolagen, som lett USA-börsen upp i år, gavs kommentarer om svagare utsikter framåt.

Rekyl men med utmaningar framåt

Då flera börsindex, som S&P 500 och OMX nådde viktiga stödnivåer i slutet av oktober, studsade de upp då det kom signaler om att USA och Kina talar mer med varandra och att de verkar planera en gemensam middag vid G20 mötet i slutet av november. Den amerikanska ekonomi visar alltjämt styrka vilket bekräftas av centralbanken Fed, och den lägsta arbetslösheten sedan 1969 och stigande löneökningar.

Mellanårsvalen gav splittrad kongress. Passivitet är inte så illa för börsen. Innebörden för handel och finanspolitik är ännu oklar. Demokrater har historiskt vart mer protektionistiska än republikaner, och oenighet i kongressen kan ge förhandlingsresultat med ökade utgifter. Positivt om partierna kan samarbeta kring infrastruktur och hälsovård, negativt om de bråkar och utreder varandra än mer.

Portföljen
Alternativen till aktier är trista. Ränteplaceringar är oattraktiva då räntenivåerna är låga. Hedgefonder har det tufft och fortsatte falla i oktober. De lägre P/E-talen på många av världens börser innebär också att börserna är mindre sårbara. Framåt fokuserar vi på ränteutvecklingen och vad som kan få vinstoron att avta.

Utländska aktier: Vi har tagit bort vår övervikt mot amerikanska hälsovårdsaktier då mellanårsvalen i USA ökat osäkerheten kring prisreglering.

Svenska aktier: Vi har tagit ner vår cykliska exponering efter rapportsäsongen genom att minska vårt innehav av verkstadsaktier.