Den bästa av världar

USA:s jobbrapport i fredags visade att över 200 000 jobb skapades i januari – utan att löneökningarna accelererar. Detta är den bästa av alla världar för aktier: bra tillväxt men utan för mycket inflation och därmed lugna centralbanker.

Carnegie Private Bankings makroekonom Helena Haraldssonom om fyra faktorerna som just nu driver marknaderna.


Den bästa av världar

  • USA:s jobbrapport i fredags visade att över 200 000 jobb skapades i januari – utan att löneökningarna accelererar. Detta är den bästa av alla världar för aktier: bra tillväxt men utan för mycket inflation och därmed lugna centralbanker.
  • Just nu verkar tillväxten trumfa politiken – börsen kan fortsätta klättra uppåt.

 

Svag dollar 

  • Intressant är att dollarn faktiskt har fortsatt att försvagas under den period då Donald Trump gjort sina många uttalanden och utfärdat exekutiva ordrar.
  • Trumps merkantilistiska syn (”America First”) borde minska bytesbalansunderskottet och stärka dollarn. Vad som får verklig effekt återstår alltjämt att se, och dollarn är i nuläget stark sett till sitt handelsvägda reala värde.

 

Styrka i svensk industri

  • Vi ser nu en synkroniserad global tillväxtförbättring. USA, Europa och Japan växer nu samtidigt för första gången på länge över sin potential.
  • Industribarometrar fortsätter att klättra i de flesta länder. Sverige sticker ut med sin rekordstarka optimism. Minusränta och en lång period av svag krona, samt nu en bättre omvärld, gynnar svensk industri. 

Tillväxtmarknader trotsar Trump

  • Direkt efter Trumps valseger pressades många tillväxtmarknadsbörser, men nu är de tillbaka. Det gäller även Mexiko, som är utsatt för både murbyggnation och hot om importtullar. Också Indien, där vi har övervikt, klättrar.
  • I veckan har båda länderna ovan centralbanksmöte. Indien (på onsdag) avstod från att sänka i december och Mexiko (på torsdag) höjde 50 punkter för att motverka den svaga peson, som nu har vänt upp. Marknaden fokuserar också på mötet mellan Trump och Japans premiärminsiter Shinzo Abe på fredag.