Dags för omkalibrering!

Dagens investeringsmiljö är tuff efter år av nollräntor och andra centralbanksstimulaner. Nu är det dags att skifta fokus – från ett övergripande marknadsperspektiv till bolags- och landsspecifika mikrofaktorer. Det menar Carnegie Privatbank i den nya strategirapporten Fokusskifte. 

Rapporten i korthet: 

  • I höstens utgåva av Carnegie Privatbanks strategirapport är huvudbudskapet att det är dags att skifta investeringsfokus – från ett makroekonomiskt perspek­tiv, med fokus på den övergripande marknadsutveck­lingen, till bolags- och landsspecifika mikrofaktorer.
  • Bakgrunden är att dagens investeringsmiljö är tuff efter år av nollräntor och andra centralbanksstimulaner. Många stora tillgångsslag ger modest avkastning som helhet – men det finns trots allt gott om enskilda aktier och andra värdepapper som genererar goda vinster. Detta får oss att i förvaltningen gå från makro till mikro – från beta till alfa. Vi tar utvald risk inom varje tillgångsslag istället för att justera risknivån genom att ändra vikterna mellan tillgångsslagen.
  • Följaktligen tror vi att förvaltarstilar som fokuserar på företags- eller landsspecifik utveckling och värdepappersval, inom såväl aktier som obligationer, förmodligen framöver är en bättre källa till riskjusterad avkastning än market timing. Vi föredrar nu aktiva förvaltningslösningar framför passiva indexinstrument.
  • Osäkerheten på makronivå förstärks av att frågetecken just nu är vanligt många: Hur och när syns effekterna av ett brittiskt EU-utträde? Blir Donald Trump USA:s president, och vad betyder det för politiken? Vad händer med spänningarna inom EU till följd av migration, populism och svag ekonomi i Sydeuropa?
  • Konkreta uttryck för vårt fokusskifte är att vi ser intressanta investeringsmöjligheter i amerikanska och svenska småbolag, samt i statsobligationer och valutor på tillväxtmarknaderna. 
  • Dessutom tror vi på de amerikanska bygg- och materialbolag, som gynnas av troliga satsningar på infrastruktur i USA efter valet den 8 november – oavsett vem som blir landets nästa president.