Investeringscase: Energi i omvandling

Energiomställningen skapar spännande investeringsmöjligheter. Stor tillväxtpotential finns inom bland annat förnybar energi och elektrifiering av transportsektorn. ETF:er och aktivt förvaltade fonder ger exponering.

Decarbonisationoch electrificationär inte längre bara buzzwords utan omställningen sker här och nu. På bara några år har skiftet blivit tydligt: Förnybara energikällor har fallit i pris och är nu konkurrenskraftiga mot fossila bränslen – och detta utan subventioner.

Vi ser långsiktig strukturell tillväxt inom solkraft, vindkraft, smart grids (intelligenta elnät) och lagring av energi. Andra intressanta områden är elbilar, batterier samt olika sätt att öka energieffektiviteten – inte bara i industrin, utan även inom transporter och byggsektor.

Varför just nu?

  1. Ekonomiska incitament: Kostnaden för både sol-och vindkraft har fallit dramatiskt de senaste åren (med 85 procent respektive 49 procent sedan 2010). Under samma period har priset på litium-jon-batterier fallit med 85 procent. Den här trenden väntas fortsätta vilket möjliggör en snabbare omställning till förnybar energi och ökad elektrifiering.
  2. Starkare politisk opinion: Gröna partier går starkt i opinionen. Vi ser klimatsatsningar från både EU och Kina.
  3. Lägre finansieringskostnader: Låga räntor (nu även minusräntor) gör finansiering av satsningar på nya energilösningar och klimatsatsningar mer attraktiva, både för stater och företag.
  4. Bolag går i bräschen: Vi ser en intressant utveckling där företag efterfrågar förnybar energi och förbinder sig till koldioxidmål i linje med Parisavtalet.
  5. Koldioxid en portföljrisk: Generellt blir det allt viktigare att bedöma bolag utifrån ESG-faktorer så som koldioxidavtryck, vilket kan utgöra en större risk framöver. Dels utifrån ökade politiska risker som skatter och regleringar, men också från konsumenter som väljer bort dessa bolags produkter och tjänster och investerare som avstår från att allokera kapital.

Hur ska man investera?

Det gäller att hitta de bolag som kan dra nytta av den underliggande strukturella tillväxten, men samtidigt har en lönsam affärsmodell. Vi föredrar därför en aktivt förvaltad fond som har större flexibilitet och möjlighet att hitta rätt investeringar i värdekedjan. Vi har valt en global aktiv fond som fokuserar på bolag inom förnybar energi, elektrifiering och energieffektivisering.

Risker: Politiska bakslag, lägre oljepris, recession

Vill du veta mer kontakta din rådgivare.