Carnegie Privatbank viktar upp europeiska aktier

Vi bedömer att europeiska aktier har potential att utvecklas bättre än amerikanska framöver och i vår globala regionsallokering rekommenderar vi därför en minskning av amerikanska aktier (från 4 till 3) till fördel för europeiska (från 3 till 4). 

Globala börser har fortsatt på den inslagna positiva vägen och stigit cirka 6 procent (enligt MSCI World) sedan årsskiftet. Det blev den bästa januarimånaden på 19 år för indexet. Det positiva risksentimentet har drivits av stabila företagsrapporter och tillväxtförhoppningar. De senaste åren har fokus främst riktats mot stimulanser och likviditetsstödjande åtgärder i olika former. Centralbankers agerande och politiska beslut, snarare än den realekonomiska utvecklingen, har varit i fokus. Möjligtvis närmar vi oss nu en ”normalisering” och det skulle i sin tur åter kunna öka fokus på tillväxtutsikter och värdering.

När det gäller det sistnämnda är det vanligtvis en dålig indikator för aktiemarknadens utveckling kortsiktigt, eftersom värderingen oftast befinner sig på ”för höga” eller ”för låga” nivåer under längre perioder. Men naturligtvis är värderingen av aktiemarknaden viktig för den långsiktiga potentialen. Och värderingen bör inte verka begränsande i en fortsatt börsuppgång.

MSCI World handlas till ett p/e-tal om 14,5x, vilket är under dess historiska snitt. Samtidigt ger indexet en direktavkastning om 2,8 procent vilket är i linje med dess 42-åriga medianvärde. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande tolv månader. Det ger ett p/e-tal om 13x, vilket är attraktivt relativt sitt medianvärde under de senaste 25 åren på 15x.

Under 2013 bedömer vi att marknadens fokus i allt större utsträckning kommer att flyttas från skuldproblematiken (främst i eurozonen, men även i USA) och i stället inriktas på ekonomisk tillväxt. Framförallt tre områden har vägt på sentimentet för konsumenter, företag och investerare. Det är eurokrisen, Kinas ekonomiska framtidsutsikter och USA:s budgetsituation. Men det är även från dessa tre områden som vi kan få positiva tillväxtöverraskningar 2013.

Vi bedömer att Europa och Kina har bättre förutsättningar att överraska positivt relativt USA framöver. Euroområdet har gjort framsteg under 2012 och framförallt sänkt systemrisken i banksektorn, men även genomfört en rad nödvändiga reformer i bland annat Sydeuropa. Under 2013 måste euroområdet försöka förbättra den ekonomiska tillväxten och sänka den extremt höga arbetslösheten. En del ledande ekonomiska indikatorer, som tyska IFO-index och italienska ISTAT-index, har signalerat en stabilisering och börjat röra sig i en positiv riktning. Även hushållens konfidensbarometrar har bottnat ur och vänt upp, dock från låga nivåer.

Förhoppningsvis kan eurozonen lämna recessionen bakom sig under 2013, men det är en allvarlig situation och bara en liten förbättring får anses vara väl så god. I dagsläget är europeiska aktier lågt värderade både jämfört med sitt historiska genomsnitt och jämfört med andra regioner. Förväntningarna är lågt ställda vilket innebär att det blir lättare att överraska.

USA har kommit längre i sin ekonomiska återhämtning och dess aktiemarknad har under de senaste åren utvecklats betydligt bättre än Europas och Kinas. Vi bedömer således att europeiska aktier har potential att utvecklas bättre än amerikanska och i vår globala regionsallokering rekommenderar vi en minskning av amerikanska aktier (från 4 till 3) till fördel för europeiska (från 3 till 4). Vi behåller aktievikten 4 (övervikt) på en skala 1-5 för andelen aktier i en global blandportfölj.