Carnegie-juristens bästa råd inför äktenskapet

Mellan hägg och syren infaller den stora bröllopshelgen, pingst. Carnegie Private Bankings familjerättsjurist Emma Forsberg delar med sig av några familjerättsliga insikter till privata investerare och entreprenörer inför bröllopet.

Varför träffa en familjerättsjurist inför äktenskapet?
– Eftersom varje situation är unik. Inför ett stundande bröllop är det viktigt att makar tillsammans med en familjerättsjurist går igenom de familjerättsliga effekterna av att ingå ett äktenskap, säger Emma Forsberg.

Vad bör den som går från en samborelation till ett äktenskap tänka på?
– En viktig skillnad från samboskap är att makar delar lika på all egendom som inte är enskild egendom, det så kallade giftorättsgodset. Enskild egendom däremot behöver en make inte dela med sig av vid en bodelning. Enskild egendom kan uppstå genom att en make har erhållit arv eller gåva med villkor om att arvet/gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det enda sättet för makar själva att avtala om enskild egendom är att upprätta ett äktenskapsförord, vilket är vanligt bland exempelvis entreprenörer med en komplex privatekonomi. Sådant kan upprättas både före äktenskapets ingående och under äktenskapet.

Något specifikt råd till entreprenörer?
– Många entreprenörer har ingått aktieägaravtal där det vanligtvis ingår en klausul om att om att hålla aktierna som enskild egendom. I sådana fall måste aktieägaravtalet som utgångspunkt kompletteras med ett äktenskapsförord.

Och vad borde en person med en förmögenhet i aktier tänka på?
– I äktenskapsförord där aktier blir enskild egendom missar många att reglera avkastningen på aktierna (oftast utdelningar). Om det inte görs kommer aktierna att utgöra enskild egendom, medan utdelningarna på aktierna blir giftorättsgods. Eftersom utdelningarna ofta står för en signifikant del av avkastningen är det viktigt att inte missa denna aspekt.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen inför äktenskapet?
– Att makar i och med giftermålet äger all egendom gemensamt. Makar kan visserligen samäga egendom, men det är viktigt att komma ihåg att respektive make under äktenskapet äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Däremot finns ett så kallat giftorättsanspråk, innebärande att makar har rätt att erhålla hälften vardera av det totala giftorättsnettot vid en bodelning. En bodelning görs enligt huvudregeln både vid äktenskapsskillnad och dödsfall.

Vad bör förmögna privatpersoner tänka på i arvsfrågan?
– Till skillnad från sambor ärver makar varandra under förutsättning att det inte finns några barn eller att endast gemensamma barn finns. Något som inte sällan kommer som en överraskning är att makar även ärver den enskilda egendomen. Om en avliden make endast har särkullbarn finns det emellertid ingen arvsrätt för den efterlevande. Önskar man förordna om sin kvarlåtenskap på annat sätt behöver ett testamente upprättas, säger Emma Forsberg.

Kunder hos Carnegie Private Banking erbjuds kvalificerad rådgivning i familjerättsfrågor och hjälp med att bland annat upprätta äktenskapsförord och testamente. Kontakta din rådgivare för mer information hur vi kan hjälpa dig.